Gå videre til innhold
Illustrasjonsbilde: Vennskap er viktig for tilhørighet, trivsel og mestring av studentlivet. Foto: Svein Finneide.
Illustrasjonsbilde: Vennskap er viktig for tilhørighet, trivsel og mestring av studentlivet. Foto: Svein Finneide.

Pressemelding -

Fire av ti studenter mangler venner på studiestedet

41% av norske studenter har få eller ingen venner på studiestedet sitt. Det viser Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2022, som er besvart av nær 60 000 studenter. - Vennskap er viktig for tilhørighet, trivsel og mestring av studentlivet. Dette må vi få på plass tiltak for å bedre, sier leder for SHoT-undersøkelsen, Kari-Jussie Lønning.


Lønning presenterer funnet under et arrangement i Arendalsuka i dag kl 13, i forbindelse med en panelsamtale med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, NSO-leder Maika Marie Godal Dam med flere, om hva dette betyr for studentene og samfunnet.

- Dette er funn som berører studentlivet og som må diskuteres grundig med studentene, samskipnadene, studiestedene og regjeringen. Her har alle et ansvar og sikre et utvalg av tiltak slik at vi tar vare på studentene våre – og at studentene får gode verktøy, sier Lønning.

De yngste og eldste studentene har færrest venner

Studentene ble spurt om i hvilken grad føler de at de har nok venner på studiestedet. Litt over halvparten svarte at de hadde en del eller mange venner.

 • 41% svarte at de hadde få eller ingen venner.
 • Det var en noe større andel kvinner som svarte de hadde få eller ingen venner.
 • Av de yngste studentene (18-20 år) svarte hele 44% at de hadde få eller ingen venner, og av studentene i alderen 29-35 år svarte enda flere (53%) det samme.
 • Blant de ulike regionene i landet var det flest studenter i Sørøst som svarte at de hadde ingen eller få venner. 

- Det å ha venner har betydning både for helse og tilhørigheten til studiestedet. Et sentralt formål med undersøkelsen er nettopp å gi innsikt i hvordan studentene har det og hvordan velferdstilbudet til studenter kan bedres, påpeker Lønning.

Større risiko for å mangle studievenner om man dropper fadderuka og studentforeninger
Akkurat nå er fadderukene i gang ved mange av landets læresteder. Undersøkelsen viser at studentene som deltok i fadderordningen da de var nye på studiet sitt, har flere venner enn de som ikke deltok. Det samme gjelder studenter som er aktive i studentforeninger eller annet frivillig arbeid.

 • Av de studentene som deltok i fadderordning på sitt nåværende studieprogram da de var ny student, hadde 33% få eller ingen venner. Tallet var langt høyere blant de som ikke deltok i fadderordning eller lignende. Av disse hadde så mange som 54% få eller ingen venner.
 • Av de studentene som deltok i studentforeninger eller andre former for frivillighet, var det 26% som svarte at de har få eller ingen venner. Tallet var langt høyere blant de som ikke har deltatt i frivillig arbeid. Av disse hadde så mange som 47 % få eller ingen venner.

- Å delta i fadderuke og studentforeninger ser ut til å gi et veldig godt grunnlag for tilhørighet på studiestedet. Se på det som en jobb på lik linje med å lese pensum! Ikke sluntre unna, selv om det kan være litt slitsomt og flaut å kaste deg frempå sosialt. Det viktigste er å delta, her kan alle vinne, sier Lønning.

Alle trenger noen å spise matpakken med
Lønning er ikke i tvil om at det å ha gode fadderordninger og et bredt tilbud av foreningsliv og frivillighet kan være en vaksine mot mangel på vennskap og tilhørighet.

- Vi kan ikke leve med at over 40 prosent av studentene har det slik. Vi må jobbe fra alle kanter med tiltak som kan bidra til følelsen av tilhørighet og støtte. Alle trenger noen å diskutere oppgaver og spise matpakke med, og dette er vårt felles ansvar, sier Lønning.

  SHoT-rapporten kommer 8. september
  Tall om vennskap, deltagelse i fadderuke og foreningsliv er de første funnene som er klare fra SHoT 2022, Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel. Nær 60 000 norske studenter har svart på årets undersøkelse, som legges frem i sin helhet torsdag 8. september.

  Studentsamskipnadene Sammen, Sit og SiOstår bak SHoT, som gjennomføres av Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen kartlegger forutsetninger og rammebetingelser for studentenes læring. SHoT er gjennomført hvert fjerde år siden 2010, med en tilleggsundersøkelse i 2021.

  Talspersoner for Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse:

  • Kari-Jussie Lønning, leder for styringsgruppen for SHoT, e-post: karijussie@icloud.com, tlf.: 402 24 981
  • Hege Råkil, direktør Sammen Råd & Helse, e-post: hege.rakil@sammen.no, tlf.: 959 93 233
  • Espen Munkvik, spesialrådgiver Sit, Velferdsadministrasjon, e-post espen.munkvik@sit.no, tlf.: 901 56 162
  • Trond Morten Trondsen, direktør SiO Studentliv, e-post: trond.morten.trondsen@sio.no, tlf.: 905 55 712

  Deltakere i panelsamtalen

  • Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister, ved pressekontakt Andreas Keus: 948 49 749 eller e-post info@hod.dep.no.
  • Sunniva Whittaker, styreleder UHR og rektor UiA, ved pressekontakt Erlend Jordal: e-post erlend.jordal@uhr.no
  • Sveinung Skule, dir. HKdir, ved pressekontakt Andreas Kjeldsberg Pihl: e-post andreas.pihl@hkdir.no
  • Hans Erik Stormoen, styreleder Samskipnadsrådet og adm.dir. SSN, ved pressekontakt Fam Heer Aas: e-post fam@samskipnader.no
  • Maika Marie Godal Dam, leder NSO, e-post leder@student.no, tlf.: 957 92 556

  https://www.studenthelse.no/

  Related links

  Emner

  Kategorier

  Regions


  Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til 74 380 studenter ved 28 læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest attraktive by å studere i, gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et attraktivt boligtilbud. SiO tilbyr ca 9000 studentboliger, helse-, rådgivning- og karrieretjenester, barnehageplasser, serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har 936 medarbeidere (450 årsverk) og en omsetning på om lag 1,2 milliarder kroner. www.sio.no.

  Kontakter

  Nina Langeland

  Nina Langeland

  Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

  Relatert innhold

  Relaterte events

  SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

  SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

  Studentsamskipnaden SiO
  Trimveien 4
  0314 OSLO Oslo
  Norge