Gå videre til innhold
Illustrasjonsbilde: Tilfredsheten med studiebyen Oslo stiger igjen etter pandemien.
Illustrasjonsbilde: Tilfredsheten med studiebyen Oslo stiger igjen etter pandemien.

Pressemelding -

Tilfredsheten med Oslo som studieby opp igjen etter pandemien

Tall fra samskipnadenes studenthelseundersøkelse SHoT 2022, viser at tilfredsheten med Oslo som studieby øker igjen etter pandemien. Studentene er særlig fornøyd med kultur- og uteliv, kollektivtransport og helsetilbud. Samtidig rapporterer også Oslostudentene om utfordringer med psykiske helse, ensomhet og økonomi.

– Det er godt å se en tydelig fremgang. Nå er vi tilbake på det tilfredshetsnivået vi hadde før pandemien, og vi mener Oslo har enda større potensiale. Dette gir inspirasjon til å jobbe videre i samarbeid med studentene, studiestedene og myndighetene, sier Stine Johannessen, student og styreleder i SiO.

Økt tilfredshet
Studentenes tilfredshet med Oslo som studieby ligger på 69 poeng på en skala fra 1 til 100. Det er samme nivå som i 2018-undersøkelsen, og vesentlig høyere enn under nedstengningen i 2021 da Oslo kun oppnådde 43 poeng av 100 mulige.

Tilfredsheten har gått opp på flere områder siden målingen i 2021 under pandemien:

  • Kulturtilbud (78 poeng mot 28 poeng i 2021 og 78 i 2018)
  • Helsetilbud (73 poeng mot 60 poeng i 2021 og 74 poeng i 2018)
  • Kollektivtransport (80 poeng mot 70 i 2021 og 77 i 2018)
  • Uteliv (75 poeng mot 24 poeng i 2021 og 71 i 2018)

Satser på studentmiljø og boligutvikling
Tilfredsheten med studentmiljøet og boligtilbudet har også gått kraftig opp, men ligger langt lavere enn øvrige faktorer og under landsgjennomsnittet. Studentmiljøet scorer 59 poeng mot 30 i 2021 og 61 i 2018. Boligtilbudet i Oslo får 43 poeng mot 40 i 2021 og 49 i 2018.

– Vi fortsetter satsningen på studentfrivilligheten og sosiale møteplasser på tvers av studiesteder. SiO jobber sammen med studentene for et nytt studenthus i sentrum og har også lansert en ny eventkalenderfor studentarrangementer og aktiviteter i Osloområdet, sier Johannessen

Hun er også opptatt av å styrke boligtilbudet til studentene. 31 % av Oslostudentene svarer at de ikke ville klart en uforutsett regning på 5000 kr, mot 27 % i landet som helhet. Husleie og mat de største utgiftspostene i studentbudsjettet.

– Studentboliger ligger under markedspris og bidrar til å redusere presset på leiemarkedet totalt. Vi har 1500 studentboliger under utvikling i Osloområdet, og ønsker samarbeid med stat og kommune for å finne rimelige tomter som gjør det mulig å bygge boliger tilpasset studentlommeboka, sier Johannessen.

Gjøre Oslo tilgjengelig og attraktiv
Studenter er en ressurssterk gruppe, men er i overgangsfase hvor mange flytter hjemmefra for første gang, skal få seg nytt sosialt nettverk og møte høye krav i studiene. Andelen studenter som opplever alvorlige psykiske helseplager ligger på 38 % i Osloområdet, mot 33 % i hele landet, og andelen var oppe i hele 52 % under nedstengningen i 2021.

– Det kan være ekstra tøft i en storby i kjølvannet av pandemien, og det er gledelig å se at også psykisk helse-tallene har gått ned etter gjenåpningen, sier Andreas Eskelund, administrerende direktør i SiO.

Formålet med SHoT er å gi innsikt i hvordan studentene har det, og hvordan velferdstilbudet til studentene kan styrkes. 13. oktober inviterer SiO til møte for å diskutere hva som blir viktig å jobbe videre med sammen.

– Vi ser frem til å diskutere resultatene med studentene, studiestedene og kommunen. Drømmebildet vårt er at Oslo skal bli Norges aller beste by å studere i. Oslo er en god studentby, men har fremdeles uforløst potensiale som selve student- og kunnskapshovedstaden i Norge, sier Eskelund.

Norges største studentundersøkelse
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse er Norges største studentundersøkelse, og tar for seg en rekke temaer knyttet til studenters helse og trivsel. Nær 60 000 norske studenter har svart på årets undersøkelse, som ble gjennomført fra februar til april 2022. Se https://www.studenthelse.nofor hovedrapporten.

Studentsamskipnadene Sammen, Sit og SiO står bak undersøkelsen, som gjennomføres av Folkehelseinstituttet. SHoT er gjennomført hvert fjerde år siden 2010, med en tilleggsundersøkelse i 2021.

Emner

Kategorier

Regions


Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til 74 380 studenter ved 28 læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest attraktive by å studere i, gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et attraktivt boligtilbud. SiO tilbyr ca 9000 studentboliger, helse-, rådgivning- og karrieretjenester, barnehageplasser, serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har 936 medarbeidere (450 årsverk) og en omsetning på om lag 1,2 milliarder kroner. www.sio.no.

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge