Gå videre til innhold

Siste nytt

Tilskuddet er fordelt på 446 nye studentboliger i Nydalen, 38 på Kringsjå og 40 på Ullevål. Nydalen Studentby består i dag av to bygg i historiske omgivelser. Her planlegges tre nye bygg på 11 til 13 etasjer.

SiO får 206 millioner i tilskudd til 524 nye studentboliger i Oslo

SiO har fått tilsagn om 206 millioner i tilskudd fra regjeringen til byggingen av totalt 524 studentboliger i Nydalen, på Kringsjå og Ullevål. — Vi er svært fornøyde med å ha fått et så høyt antall tilskudd, og dette er viktig for boligbyggingen vår. At vi har fått tilskudd til det store boligprosjektet som vi har klargjort for i Nydalen er meget gledelig, sier Andreas Eskelund, adm. dir. i SiO.

Illustrasjonsbilde. Foto: Svein Finneide. Kvinnelige studenter opplever gjennomgående mer helseplager i hverdagen enn mannlige studenter ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2022.

Nesten dobbelt så mange kvinnelige studenter som mannlige rapporterer om fysiske helseplager

Kvinnelige studenter opplever gjennomgående mer helseplager i hverdagen enn mannlige, ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2022, noe som understøtter funnene i rapporten fra Kvinnehelseutvalget. - Kvinnehelseutvalget peker på at kvinnehelse har lav status og liten prioritet. SHoT viser at det er behov for tiltak også når det gjelder studenter, sier Kari-Jussie Lønning i SHoT.

Sosiale medier

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO

Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge