Gå videre til innhold
- Jeg er fornøyd med at vi i 2023, uavhengig av det negative årsresultatet, har levert godt i arbeidet med å tilpasse vårt tilbud til studentenes behov , sier Eilif Tanberg, student og styreleder i SiO.
- Jeg er fornøyd med at vi i 2023, uavhengig av det negative årsresultatet, har levert godt i arbeidet med å tilpasse vårt tilbud til studentenes behov , sier Eilif Tanberg, student og styreleder i SiO.

Pressemelding -

SiOs årsresultat preget av nedskrivning av eiendomsverdi

Studentsamskipnaden SiOs årsresultat for 2023 viser en sunn drift, men året ender med et negativt resultat på 48,1 millioner som følge av nedskrivning av bokført verdi på eiendommen St. Olavsgate 23.

– SiO drives godt og har en robust økonomi. Jeg er fornøyd med at vi i 2023, uavhengig av det negative årsresultatet, har levert godt i arbeidet med å tilpasse vårt tilbud til studentenes behov, sier Eilif Tanberg, student og styreleder i SiO.

SiOs ordinære virksomhet, isolert fra påvirkningen fra verdifallet til studenthuset, viser et forsiktig overskudd. Eksklusiv nedskrivningen er resultat før skatt på 28,1 millioner. SiO-konsernet har en omsetning på 1.379 millioner kroner i 2023, og et negativt årsresultat på 48,1 millioner kroner. Underskuddet skyldes en nedskriving av verdien til eiendommen i St. Olavs gate 23, som ble anskaffet i 2021 for å benyttes som et aktivitetshus for studenter i Oslo.

– Etter SiOs anskaffelse av eiendommen, har det vært et fall i markedet for næringseiendom i Oslo på nær 12%, og derfor har vi vurdert at en nedskriving på 72 millioner gir en riktig verdifastsettelse i regnskapet, sier Andreas Eskelund, administrerende direktør i SiO.

SiOs ordinære virksomhet, isolert for påvirkningen fra verdifallet til studenthuset, viser et forsiktig overskudd. Eksklusiv nedskrivningen er resultat før skatt på 28,1 millioner.

Tilpasning til varige endringer
2023 har vært det første året etter pandemien hvor hele SiOs tjenestetilbud har vært operativt hele året. Imidlertid ser det ut til at studiemønster og antall studenter på campus er varig endret. Inflasjon og prisøkning har også lagt press på SiOs økonomi gjennom året.

– Det er viktig for oss å holde så lave priser som mulig til studentene. Vi jobber samtidig med å gjøre langsiktige tilpasninger. Et nøkkelprosjekt for oss er boligutvikling for å kunne tilby attraktive studentboliger under markedspris også i fremtiden, sier Eskelund.

En milliard til studentboliger
Egenkapitalsituasjonen er også tilfredsstillende, med en egenkapitalandel på 21,7%. Egenkapitalen skal sikre nåværende og fremtidig studentvelferd, og særlig SiOs mulighet til å møte det store behovet for studentboliger.

– I 2023 har SiO holdt høy aktivitet, og brukt nærmere en milliard på planlegging og gjennomføring av nybygg og rehabiliteringer i Oslo og Lillestrøm. Det er jeg stolt av. Denne satsningen fortsetter også inn i 2024 og fremover, sier Eskelund.

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til over 75 000 studenter ved 27 læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest attraktive by å studere i, gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et attraktivt boligtilbud. SiO tilbyr ca 9000 studentboliger, helse-, rådgivning- og karrieretjenester, barnehageplasser, serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har 941 medarbeidere (556 årsverk) og en omsetning på om lag 1,5 milliarder kroner. www.sio.no.

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO

Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge