Gå videre til innhold
Presseinvitasjon til fremlegging av Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel (SHoT 2022)

Presseinvitasjon til fremlegging av Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel (SHoT 2022)

Dato 8. september 2022 11:00 – 12:00

Sted Oslo

Velkommen til fremlegging av hovedfunn fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2022 (SHoT) og panelsamtale om hovedfunn, ansvar, roller og tiltak.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) er Norges største studentundersøkelse. Undersøkelsen er besvart av nær 60 000 norske studenter i inn- og utland.

Tid: 8.september, kl.11-12 i Legenes hus, Oslo. Arrangementet vil bli strømmet.

Program
11:00 Fremlegging av hovedfunn i SHoT 2022 ved Kari-Jussie Lønning, leder for undersøkelsen

11:20 Panelsamtale

  • Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol
  • Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe
  • NSO-leder Maika Marie Godal Dam
  • Nestleder for Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) Thea Tuset
  • Direktør Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg
  • Leder for SHoT-undersøkelsen Kari-Jussie Lønning

Moderator er tidligere studentpolitiker Magnus Nystrand, fra Corporate Communications. Det blir åpnet for spørsmål fra salen og på Twitter via #SHoT2022.

12:00 Møteslutt, lunsj og mulighet for videre samtale


Om SHoT

SHoT-undersøkelsen er Norges største studentundersøkelse og gir et viktig kunnskapsgrunnlag for studentenes helse- og trivselsituasjon. Den har blitt gjennomført i 2010, 2014 og 2018, med en tilleggsundersøkelse i 2021.

Studentsamskipnadene Sammen, Sit og SiO står bak SHoT, som gjennomføres av Folkehelseinstituttet. Undersøkelsen kartlegger forutsetninger og rammebetingelser for studentenes læring. SHoT 2022 har mottatt støtte fra Helsedirektoratet de siste fire årene og fra Kunnskapsdepartementet i 2021.

Mer informasjon finner du på nettsiden til SHoT

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO

Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge