Gå videre til innhold
8. februar sendes Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) ut til mer enn 180 000 norske studenter i hele landet og i utlandet.
8. februar sendes Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) ut til mer enn 180 000 norske studenter i hele landet og i utlandet.

Pressemelding -

Nå skal studentenes helse og trivsel i hele landet kartlegges

Hvordan er det egentlig å være student inn i det tredje koronaåret?

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) gjennomføres hvert fjerde år, og 8. februar sendes undersøkelsen på ny ut til mer enn 180 000 norske studenter i hele landet og i utlandet.

Undersøkelsen er den største, norske undersøkelsen om studenters helse og trivsel. Den er kanskje også den største undersøkelsen internasjonalt.

- Det har stor samfunnsverdi å få innsikt i hvordan studentene har det, og å se utviklingen innenfor helse, psykisk helse, trivsel og flere tema, sier Kari-Jussie Lønning, styringsgruppeleder for SHoT.

Viktige svar om studentenes behov
Hovedundersøkelsen er tidligere gjennomført i 2010, 2014 og 2018. For å fange opp endringer under koronapandemien ble det i 2021 gjennomført en kortere versjon av undersøkelsen. Kunnskapsgrunnlaget fra SHoT benyttes både til å utvikle bedre studenttilbud og som datagrunnlag for helseforskning

- Formålet med SHoT er å kartlegge utviklingen i studentenes helse- og trivselsituasjon. Undersøkelsen er med på å gi oss svar på studentenes behov og opplevelse av studiehverdagen, sier Lønning.

Tema i SHoT-undersøkelsen 2022 er

 • Forhold på studiestedet
 • Studieferdigheter
 • Sosiale forhold
 • Boligsituasjon
 • Økonomi
 • Trivsel og livskvalitet
 • Fysisk og psykisk helse
 • Rusmidler
 • Søvn
 • Suicidalitet og selvskading
 • Mobbing og seksuell trakassering

I tillegg blir studentene spurt om digital undervisning og koronarelaterte tema.

Inkluderer flere grupper
Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene Sit, Sammen og SiO.

- Nytt i 2022 er at også studenter over 35 år er inkludert i undersøkelsen. Fra og med fjorårets tilleggsundersøkelse er studenter ved landets fagskoler også inkludert som en egen gruppe, forteller Lønning.

Tidligere undersøkelsesrapporter er tilgjengelige på www.studenthelse.no

Talspersoner og styringsgruppe for Studentens helse- og trivselsundersøkelse

 • Kari-Jussie Lønning, styringsgruppeleder for SHoT, kari.jussie.lonning@legeforeningen.no, tlf.: 402 24 981
 • Hege Råkil, direktør Sammen Råd & Helse, hege.rakil@sammen.no, tlf.: 959 93 233
 • Espen Munkvik, spesialrådgiver Sit, espen.munkvik@sit.no , tlf.: 901 56 16
 • Trond Morten Trondsen, direktør SiO Helse og Studentliv, trond.morten.trondsen@sio.no tlf 905 55 712

Related links

Emner

Regions


Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til ca. 71 000 studenter ved 28 læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest attraktive by å studere i, gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et attraktivt boligtilbud. SiO tilbyr ca 9000 studentboliger, helse-, rådgivning- og karrieretjenester, barnehageplasser, serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har 890 medarbeidere (500 årsverk) og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner. www.sio.no.

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

Relaterte events

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 75 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge