Gå videre til innhold
Kari Jussi Lønning

Bilde -

Kari Jussi Lønning

Kari Jussie Lønning er leder for SiO Helse.
Lisens:
Creative Commons navngivelse
Med en Creative Commons-lisens, bevarer du din opphavsrett, men tillater andre personer å kopiere og spre ditt verk forutsatt at de navngir deg som opphavsperson. Du tillater andre å kopiere, distribuere, vise, skrive ut og fremføre verket/frembringelsen, samt å lage bearbeidelser basert på dette.
Kreditering:
SiO
Filformat:
.jpg
Størrelse:
3440 x 2600, 4.33 MB
Last ned

Kategorier

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

Illustrasjonsbilde. Foto: Svein Finneide. Kvinnelige studenter opplever gjennomgående mer helseplager i hverdagen enn mannlige studenter ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2022.

Nesten dobbelt så mange kvinnelige studenter som mannlige rapporterer om fysiske helseplager

Kvinnelige studenter opplever gjennomgående mer helseplager i hverdagen enn mannlige, ifølge Studentenes helse- og trivselsundersøkelse fra 2022, noe som understøtter funnene i rapporten fra Kvinnehelseutvalget. - Kvinnehelseutvalget peker på at kvinnehelse har lav status og liten prioritet. SHoT viser at det er behov for tiltak også når det gjelder studenter, sier Kari-Jussie Lønning i SHoT.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) er Norges største studentundersøkelse. Undersøkelsen er besvart av nær 60 000 norske studenter i inn- og utland.

Presseinvitasjon - fremlegging av Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel (SHoT 2022)

Velkommen til fremlegging av hovedfunn fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2022 (SHoT) og panelsamtale om hovedfunn, ansvar, roller og tiltak. 8.september, kl.11-12 legges Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2022) frem på Legenes Hus i Oslo. SHoT er Norges største studentundersøkelse, og er besvart av nær 60 000 norske studenter i inn- og utland. Arrangementet strømmes.

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO

Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge