Gå videre til innhold
Illustrasjonsbilde: Nå skal studentenes psykiske helse kartlegges enda grundigere i en tilleggsundersøkelse til SHoT. Foto: Svein Finneide.
Illustrasjonsbilde: Nå skal studentenes psykiske helse kartlegges enda grundigere i en tilleggsundersøkelse til SHoT. Foto: Svein Finneide.

Pressemelding -

Nå kommer tilleggsundersøkelsen til SHoT om psykiske lidelser

Nå skal norske studenters psykiske helse kartlegges enda grundigere. I slutten av januar gjennomføres en oppfølgingsundersøkelse etter fjorårets SHoT-undersøkelse. I6 000 studenter fra hele landet vil bli bedt om å svare på et omfattende spørreskjema om psykisk helse.

Formålet med tilleggsundersøkelsen er å få bedre innsikt i forekomsten av de vanligste psykiske lidelsene blant høyskole- og universitetsstudenter.

- Jo flere som svarer, desto mer verdifull blir undersøkelsen. Studentene deltar ved å fylle ut et nettbasert spørreskjema, sier Kari-Jussie Lønning, styringsgruppeleder for SHoT-undersøkelsen.

Mer kunnskap om psykiske lidelser
Alle studenter som svarte på Studentenes helse- og trivselsundersøkelse i fjor og samtykket til å motta tilleggsundersøkelser, vil få tilsendt invitasjon til undersøkelsen via Altinn. Lønning håper så mange som mulig av de som mottar velger å delta.

- I undersøkelsen bruker vi et anerkjent kartleggingsverktøy hvor vi ber studentene svare på spørsmål som kartlegger eventuelle psykiske plager og lidelser, sier Lønning.

Kartleggingen vil kunne fortelle noe om hva slags plager studentene har eller har hatt, varighet, alvorlighetsgrad og lignende.

- Dette vil være svært viktig og utdypende informasjon som vi håper kan gi oss større forståelse av den økningen vi ser i SHoT undersøkelsen når det gjelder psykiske plager, forteller Lønning.

Digitalisert kartleggingsverktøy
Kartleggingsverktøyet, CIDI, er utviklet av Verdens helseorganisasjon.

- Vi har nå i samarbeid med Statistisk Sentralbyrå og Folkehelseinstituttet fått utviklet en digitalversjon av verktøyet, som er helt nytt i Norge og Europa. E-CIDI er noe vi virkelig er stolte over, sier Lønning.

Resultatene klare til høsten
Det er Statistisk Sentralbyrå som utfører undersøkelsen. Som for SHoT 2022 er det Folkehelseinstituttet som er forskningsansvarlig institusjon, og som vil sammenstille og analysere dataene på oppdrag fra studentsamskipnadene.

- Vi håper å legge frem resultatene fra undersøkelsen i august. Resultatene vil gi oss verdifull innsikt som kan brukes til å tilpasse og utvikle tilbudet til studentene i Norge, sier Lønning.

Fakta:

  • SHoT-undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom de tre største studentsamskipnadene i Norge, Sit, SiO og Sammen med bistand fra Folkehelseinstituttet.
  • For denne oppfølgingsundersøkelsen er det inngått et samarbeid med Statistisk Sentralbyrå for å sikre gjennomføringen.
  • Tilleggsundersøkelsen er finansiert med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet.

Emner

Kategorier


Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til 74 380 studenter ved 27 læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest attraktive by å studere i, gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et attraktivt boligtilbud. SiO tilbyr ca 9000 studentboliger, helse-, rådgivning- og karrieretjenester, barnehageplasser, serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har 936 medarbeidere (450 årsverk) og en omsetning på om lag 1,2 milliarder kroner. www.sio.no.

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO

Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge