Gå videre til innhold
SiO satser på sol og jordvarme på Kringsjå Studentby, sier Gabrielle L. Gjerdset, student og styreleder i SiO. (Foto: Unni Irmelin Kvam / SiO)
SiO satser på sol og jordvarme på Kringsjå Studentby, sier Gabrielle L. Gjerdset, student og styreleder i SiO. (Foto: Unni Irmelin Kvam / SiO)

Nyhet -

Studentene satser på sol

Studentene i Oslo satser på miljø, og investerer nå 4,4 millioner av årets semesteravgift i solceller på takene i de nye studenthusene på Kringsjå Studentby. Studentboligene på Kringsjå henter også energi fra studentbyens egne jordvarmebrønner.

- Vi satser på sol og jordvarme på Kringsjå Studentby og henter energi både fra himmel og jord med disse tiltakene.Vi investerer nå 4,4 millioner av semesteravgiften i solcelleanlegget, sier Gabrielle Legrand Gjerdset, student og styreleder i SiO.

De nye studentboligene på Kringsjå studentby vil ha et energiforbruk på om lag 46 kwh/m2 per år. Det lave forbruket oppnås ved at byggene selv produserer energi, at det er valgt klimavennlige materialer og at studentbyen har eget jordvarmeanlegg. Studenthusene bygges som et Futurebuilt-prosjekt, som innebærer at det også stilles krav til redusert klimagassutslipp i forbindelse med transport, energibruk og materialbruk under byggingen.

- SiO ønsker å ta større ansvar for klima og miljø i de nye byggeprosjektene våre, sier Gjerdset. 

- Nybyggene på Kringsjå er de første som bygges nytt på studentbyen siden 1990-tallet. Det gir oss helt andre muligheter til å ta miljøteknologi i bruk enn tidligere generasjoner av studenter. Dagens studenter er opptatt av å ta bærekraftige valg og derfor investerer vi noe av semesteravgiften i grønt ansvar.

Fakta om Kringsjå studentby og klima:

  • Studenter ved høgskoler og universitet tilknyttet SiO må hvert semester betale semesteravgift. Semesteravgiften til SiO er på 600,- og er med på å finansiere tilbud som studentboliger, barnehager, helse- og rådgivningstjenester.
  • 4,4 millioner av semesteravgiften 2017 skal gå til å finansiere solceller på Kringsjå studentby.
  • Solceller på taket produserer elektrisitet, mens jordvarmen hovedsakelig brukes til å varme varmtvann.
  • Solcellene er beregnet å dekke ca. 25 prosent av byggenes behov for elektrisitet.
  • Jordvarmen kommer fra egne brønner på studentbyen og er beregnet til å dekke ca. 40-50 prosent av byggenes varmtvannsbehov.
  • Massivtre er et miljøvennlig byggemateriale. Prosjektet bygges som et Futurebuilt-prosjekt, med strenge klimakrav.

Related links

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Ina Maria Finnerud

Ina Maria Finnerud

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 902 32 065
Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

Relaterte events

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 75 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge