Gå videre til innhold
SiO satser på sol og jordvarme på Kringsjå Studentby, sier Gabrielle L. Gjerdset, student og styreleder i SiO. (Foto: Unni Irmelin Kvam / SiO)
SiO satser på sol og jordvarme på Kringsjå Studentby, sier Gabrielle L. Gjerdset, student og styreleder i SiO. (Foto: Unni Irmelin Kvam / SiO)

Nyhet -

Studentene satser på sol

Studentene i Oslo satser på miljø, og investerer nå 4,4 millioner av årets semesteravgift i solceller på takene i de nye studenthusene på Kringsjå Studentby. Studentboligene på Kringsjå henter også energi fra studentbyens egne jordvarmebrønner.

- Vi satser på sol og jordvarme på Kringsjå Studentby og henter energi både fra himmel og jord med disse tiltakene.Vi investerer nå 4,4 millioner av semesteravgiften i solcelleanlegget, sier Gabrielle Legrand Gjerdset, student og styreleder i SiO.

De nye studentboligene på Kringsjå studentby vil ha et energiforbruk på om lag 46 kwh/m2 per år. Det lave forbruket oppnås ved at byggene selv produserer energi, at det er valgt klimavennlige materialer og at studentbyen har eget jordvarmeanlegg. Studenthusene bygges som et Futurebuilt-prosjekt, som innebærer at det også stilles krav til redusert klimagassutslipp i forbindelse med transport, energibruk og materialbruk under byggingen.

- SiO ønsker å ta større ansvar for klima og miljø i de nye byggeprosjektene våre, sier Gjerdset. 

- Nybyggene på Kringsjå er de første som bygges nytt på studentbyen siden 1990-tallet. Det gir oss helt andre muligheter til å ta miljøteknologi i bruk enn tidligere generasjoner av studenter. Dagens studenter er opptatt av å ta bærekraftige valg og derfor investerer vi noe av semesteravgiften i grønt ansvar.

Fakta om Kringsjå studentby og klima:

  • Studenter ved høgskoler og universitet tilknyttet SiO må hvert semester betale semesteravgift. Semesteravgiften til SiO er på 600,- og er med på å finansiere tilbud som studentboliger, barnehager, helse- og rådgivningstjenester.
  • 4,4 millioner av semesteravgiften 2017 skal gå til å finansiere solceller på Kringsjå studentby.
  • Solceller på taket produserer elektrisitet, mens jordvarmen hovedsakelig brukes til å varme varmtvann.
  • Solcellene er beregnet å dekke ca. 25 prosent av byggenes behov for elektrisitet.
  • Jordvarmen kommer fra egne brønner på studentbyen og er beregnet til å dekke ca. 40-50 prosent av byggenes varmtvannsbehov.
  • Massivtre er et miljøvennlig byggemateriale. Prosjektet bygges som et Futurebuilt-prosjekt, med strenge klimakrav.

Related links

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141
Idun Kløvstad

Idun Kløvstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 47614656

Relatert innhold

Relaterte events

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. 74 380 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge