Gå videre til innhold
Illustrasjon: AT Plan & Arkitektur
Illustrasjon: AT Plan & Arkitektur

Nyhet -

Byggeplassbefaring Nye Kringsjå studentboliger

Torsdag 30. mars blir det byggeplassbefaring til massivtreprosjektet på Kringsjå Studentby

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) planlegger inntil 3000 nye studentboliger i Oslo innen 2020, og første byggetrinn for rundt 350 studentboliger er under bygging. På befaringen vil du kunne se det første bygget i full høyde, se løsninger for massivtrebyggeri, høre om ambisiøse energiløsninger og komme inn i en visningsleilighet.

Visjonen for prosjektet er at Kringsjå skal være en urban frilufts-studentby, med grøntdrag som henger sammen med omliggende naturområder. Å bygge i massivtre passer inn i visjonen og er samtidig en klimavennlig løsning.

Kringsjå studentby ligger nær Marka, men også rett ved Kringsjå T-banestasjon. Fortettingen skal gi god adkomst til T-banen og nye gang- og sykkelforbindelser som vil knytte ny og eksisterende bebyggelse bedre sammen.

På byggeplassbefaringen vil byggherre, entreprenør, arkitekt og rådgiver vise rundt og svare på dine spørsmål.
Praktisk informasjon

Merk at det er krav om verneutstyr på byggeplass - både hjelm, refleksvest og vernesko. FutureBuilt har hjelmer, refleksvester og et begrenset antall vernesko til utlån. Om du ikke har nødvendig verneutstyr, må du gi beskjed om dette i påmeldingsskjemaet.

FutureBuilt oppfordrer alle deltagere til å reise kollektivt, sykle eller gå. Kringsjå Studentby ligger rett ved Kringsjå T-banestasjon.

Merk at det kun er plass til 60 deltagere på byggeplassbefaringen. Om du blir forhindret fra å delta, ber vi om at du snarest gir oss beskjed slik at andre kan få din plass.

Arrangementet er gratis, men påmelding er nødvendig.

Kontakt: Pia Bodahl, Kommunikasjonsrådgiver for FutureBuilt
E: pia@futurebuilt.no | M: 988 52 540

Emner

Kategorier

Regions

Pressekontakt

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

Relaterte events

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. 74 380 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge