Gå videre til innhold
Studentbolig hos SiO
Studentbolig hos SiO

Nyhet -

Skal du lage en sak eller skrive om studentboliger?

Mulige talspersoner
Trond Bakke, direktør for SiO Bolig
Leder for SiOs hovedstyre, Gabrielle L. Gjerdset.

 • SiO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) tilbyr rundt 8500 studentboliger i hovedstadsområdet.
 • SiO-boligene er tilrettelagt for studenter og er rimeligere enn tilsvarende hybler på det private markedet.
 • Studentboligene ligger i nærheten av lærestedene. SiO har boliger for studenter i Osloområdet.
 • SiO har boligtyper for alle studenter; single, par, familier, samt tilrettelagte boliger for studenter med funksjonsnedsettelser.

Oversikt over SiOs boliger (studentbyer og studenthus)

Hvem kan bo i studentbolig?

Studentboliger er et utdanningspolitisk grep for å sikre lik rett til utdanning, slik at alle kan ha råd til å studere.

 • Studentboliger er forbeholdt studenter med betalt semesteravgift og minimum femti prosent studieprogresjon. Studenter som bor hos SiO må være under 35 år og tilknyttet et av SiOs 26 læresteder.
 • Studenter kan bli bedt om å dokumentere overfor SiO at de er studenter, grad av studieprogresjon eller andre forhold som kan påvirke om studenten kvalifiserer til studentbolig.

Venteliste til SiO Bolig

 • Det er ved semesterstart i august SiO har flest studenter på venteliste for å få bolig.
 • Ventelisten endrer seg kontinuerlig fordi vi mottar søknader og tildeler boliger fortløpende.
 • Ventelistene er dynamiske på grunn av ulike tildelingskriterier for de forskjellige studentgruppene.
 • I semesterstart prioriteres utenbys førsteårsstudenter.

Interiør i studentbolig

En del av boligene leies ut enkelt møblert, med seng, skrivebord og skap. På Instagram har studentene delt bilder fra egen studentbolig under hashtaggen #minstudentbolig

Felleskjøkken

SiOs boliger har rundt 700 felleskjøkken. Alt fra to til elleve personer deler kjøkken. Tendensen er at SiO utvikler leiligheter med eget kjøkken og bad. Følg hashtaggen #mittfelleskjøkken på Instagram.

SiO bygger

SiO har per dags dato flere byggeprosjekter i Oslo og Akershus. Det kan variere hvor i prosessen prosjektene ligger. Noen av prosjektene er på planleggingsstadiet, mens andre er allerede under bygging.

Les mer om SiOs byggeprosjekter

Studentboligbygging avgjøres av politikerne

 • Det er Kunnskapsdepartementet som tildeler støtte til bygging av studentboliger.
 • Politikerne prioriterer hvilke studentsamskipnader og hvilke byer som prioriteres.

I SiOs styre har studentene flertall. SiOs styreleder, som alltid er student, kan være riktig talsperson i saker om studentboliger.

Ta kontakt dersom du skriver en sak om studentboliger.

Related links

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge