Følg Studentsamskipnaden SiO

Kontaktpersoner 1 treff

  • Boligdirektør
  • SiO Bolig
  • gumonnyc.kvuirimstfni.fxlomtkkgga@dzsivbo.qbnojh
  • 916 24 194
SiO Bolig forvalter 26 studentbyer og studenthus i hovedstadsområdet og tilbyr studentene tak over hodet.