Gå videre til innhold
Mindre matsvinn på campus. KUTT Gourmet har redusert matsvinnet med 69 %, Tacoteket med 40 % og Deiglig Frederikke med 36 % det siste året.
Mindre matsvinn på campus. KUTT Gourmet har redusert matsvinnet med 69 %, Tacoteket med 40 % og Deiglig Frederikke med 36 % det siste året.

Pressemelding -

​Tre SiO-spisesteder har kuttet matsvinnet inntil 69 % på et år

Studentspisestedene KUTT Gourmet, Tacoteket og Deiglig Frederikke er blant serveringsstedene som har oppnådd særlig gode resultater når det gjelder matsvinn, ifølge en ny rapport. KUTT Gourmet har redusert matsvinnet med 69 %, Tacoteket med 40 % og Deiglig Frederikke med 36 % det siste året.

- SiO-stedene KUTT Gourmet, Tacoteket og Deiglig utmerker seg med gode resultater og bærekraftige løsninger. Unge under 26 år er blant dem som kaster mest, og bevisstgjøring om matsvinn av studentene er viktig, sier Anne Marie Schrøder i Matvett om resultatene.

Den nye rapporten fra Østfoldforskning er utarbeidet på vegne av Matvett og viser at mange serveringssteder i Norge allerede har nådd målet om 20 % reduksjon av matsvinn innen 2020, deriblant de tre SiO-stedene.

- De gode resultatene viser at bevisstgjøringsarbeidet nytter. Det gleder meg ekstra å se tallene fra KUTT Gourmet, Tacoteket og Deiglig Frederikke. Alle stedene har medarbeidere med sterkt engasjement rundt matsvinn, sier Steffen H. Greff, administrerende direktør for SiO Mat og Drikke.

Skal halvere dagens matsvinn
På KUTT Gourmet har SiO servert studentene gourmetlunsj av overskuddsmat siden 2015, og det er like populært i dag. Det siste året har SiO også jobbet med hvordan vi kan utnytte matressursene enda bedre, for eksempel gjennom å bruke hele dyret i matlagingen.

-Vi merker at studentene er mer opptatt av bærekraft og etikk, og jeg tror det bare vil øke de neste årene. Derfor deltar vi i bransjeprosjektet Kutt Matsvinn 2020 og har tilsluttet oss "Bransjeavtalen om redusert matsvinn" mellom hele matbransjen og myndighetene der målet er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål, sier Greff

Fakta

  • SiO Mat og Drikke var med å utvikle konseptet "Kutt Matsvinn 2020", som NorgesGruppen tok initiativ til, sammen med hotellkjedene Scandic og Nordic Choice Hotels, leverandørene ASKO Servering og Unilever og Matvett. Det er et samarbeidsprosjekt der mange store og små aktører i serveringsbransjen har gått sammen om å redusere matsvinn med 20 prosent innen 2020, og hvor 2200 serveringssteder nå er med fra hotell, restaurant, kantine, servicehandel og offentlig virksomhet.
  • Matvett er matbransjens selskap for å forebygge og redusere matsvinn i Norge, og er et samarbeid mellom næringsliv, myndigheter og forskningsmiljøer.
  • Matsvinn representerer 8 % av klimagassutslippene globalt.
  • De viktigste årsakene til at vi kaster mat er at den er gått ut på dato, størrelsen på pakningene, ødelagt emballasje, dårlig planlegging og lite bevissthet om miljøbelastningen til matsvinn
  • Vi kaster mest frukt og grønt, ferske bakervarer og måltidsrester
    Kilde: Matvett

Emner

Regions


SiO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) leverer tjenester til mer enn 67 000 studenter ved 26 læresteder i Osloregionen. SiOs tilbud skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning, og inkluderer blant annet 8 900 studentboliger, helsetjenester, barnehager, cirka 40 serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har rundt 600 medarbeidere og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner. www.sio.no

Pressekontakt

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. 74 380 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge