Gå videre til innhold
Perspektivillustrasjon av det tredje byggetrinn på Kringsjå. Tegnet av LMR Arkitektur AS.
Perspektivillustrasjon av det tredje byggetrinn på Kringsjå. Tegnet av LMR Arkitektur AS.

Pressemelding -

SiOs største boligprosjekt

SiO har signert kontrakt med entreprenør Ove Skår AS. Nå skal det bygges 503 leiligheter, hvorav 95 familie- og 408 ett-romsleiligheter fordelt på syv bygg. Prosjektet er det tredje byggetrinnet av fire i fornyelsen og utvidelsen av Kringsjå studentby. Dette er det største boligprosjektet i SiO i nyere tid.

- Jeg er veldig stolt av at vi nå skal sette i gang med det som vil være SiOs største pågående boligprosjekt. Med dette prosjektet vil vi fortsette å utvikle Kringsjå til Norges største og beste studentby, sier Andreas Eskelund, Administrerende direktør i SiO.

Boligprosjektet er tegnet av LMR arkitektur AS og arealet er på totalt 27 000 m2 BTA. Kontrakten som er signert med entreprenøren har en kontraktsverdi på 725 millioner kroner. I tillegg til boligene er det planlagt å legge om veien ned til studentbyen og legge om gang og sykkelvei, samt bygge en parkeringsgarasje under ett av byggene. Den fysiske oppstarten er planlagt vinteren 2022 og de første boligene skal være innflytningsklare mot slutten av 2023.

Vi planlegger at hele prosjektet er ferdigstilt i 2025.

Vekt på sosiale møteplasser

Fornyelsen og utvidelsen av Kringsjå er et eksempel på hvordan skape et studentsamfunn. I 2018 åpnet daværende utdanningsminister Oslos grønneste studentboliger i det første byggetrinnet. I årene etterpå har SiO bygget ut to byggetrinn som FutureBuilt prosjekter, bygget om uteplassene på Kringsjå for å legge til rette for møteplasser ute og etablert flere nye møteplasser innendørs. I selve hjertet av studentbyen er Kringsjå Torg etablert som et samlingssted med sitteplasser, petanque, bordtennis og treningsapparater. Det er etablert et treningssenter i regi av SiO Athletica og et av SiOs mest ettertraktede konsepter, Union Kringsjå, har åpnet.

- Kringsjå er et grønt og sosialt samfunn der studentene like gjerne kan møtes utenfor som inne. Planprosessene på Kringsjå har gitt oss muligheten til å ikke bare bygge boliger, men legge til rette for at studentene får et hjem og et godt og trygt samfunn rundt seg, sier Eskelund.

Studentene stiller krav til en bærekraftig fremtid

SiO skal sammen med entreprenøren konkretisere tiltak for miljøvennlige løsninger og kvaliteter som reduserer det samlede klimautslippet til byggene sett i et 60 års livsløp relatert til energiforbruk, byggematerialer og selve byggefasen – slik at dette byggetrinnet oppnår en klimareduksjon på minimum 30 % målt i forhold til dagens praksis. SiO har som mål å redusere klimabelastningen i egen virksomhet med 50 % innen 2030, målt fra utgangspunktet i 2014.

- Våre studenter stiller høye krav til oss i SiO og forventer at vi inntar en ansvarlig rolle som studentenes egen organisasjon. Ved å prioritere en bærekraftig utvikling skal SiO ha miljøfokus i både produksjon, forbruk og profil. Vi fortsetter å satse på målrettede klima- og miljøtiltak ved dette byggetrinnet på Kringsjå, sier Birte Almeland, eiendomsdirektør i SiO.

Totalentreprise

Oppdraget som går til Ove Skår AS er en totalentreprisekontrakt på 725 millioner kroner. Det var fem firmaer som deltok i tilbudskonkurransen om prosjektet. SiO har mottatt gode tilbud og konkurransen var meget tett. De siste årene har prisstigningen i byggeprosjekter vært betraktelig, og pris har hatt stort fokus i denne konkurransen. Studentsamskipnader kan motta tilskudd dersom kostnaden på boligene er under en ramme fastsatt av Stortinget.

De siste ukene har SiO jobbet tett sammen med entreprenøren for å finne mulige besparelser, slik at vi kan realisere prosjektet innenfor rammene for tilskudd. Tilskuddsbeløpet gjør at vi sikrer en bærekraftig husleie for alle de studentene som fremover skal bo i de nye byggene.

- Vi har god erfaring med Ove Skår AS som entreprenør fra byggeprosjekter på Blindern og Lillestrøm, og vi ser frem til et godt og tillitsbasert samarbeid videre fremover når vi nå går i gang på Kringsjå avslutter Almeland.

Ove Skår AS og SiO på Kringsjå

For ytterligere informasjon kontakt:

Eiendomsdirektør i SiO Birte Almeland, tlf 950 77 031, birte.almeland@sio.no
Dagligl leder i Ove Skar AS Fredrik Martinsen, tlf 913 81 516, fredrik.martinsen@ove-skaar.no

Emner

Kategorier

Regions


Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til ca. 71 000 studenter ved 28 læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest attraktive by å studere i, gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et attraktivt boligtilbud. SiO tilbyr ca 9000 studentboliger, helse-, rådgivning- og karrieretjenester, barnehageplasser, serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har 890 medarbeidere (500 årsverk) og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner. www.sio.no.

Kontakter

Birte Almeland

Birte Almeland

Eiendomsdirektør 950 77 031
Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

Oslos varaordfører Kamzy Gunaratnam (nr 3 fra venstre) og politisk rådgiver Kjartan Almenning fra Kunnskapsdepartementet (nr 5 fra venstre) deltok på åpningen av nye uteområder på Kringsjå Studentby

Nye uteområder på Kringsjå Studentby skal gjøre det enkelt å bli kjent med naboen

-Studentene kan nå flytte lesesalen til frukthagen, ta styrketrening og yoga utendørs, ha kollokviegrupper rundt benkene eller på plenen, sa SiOs styreleder Vetle Bo Saga under åpningen av de nye uteområdene på Kringsjå Studentby 4. juni. Kringsjå Studentby har fått splitter nye uteområder med frukthage, vannpark, treningsapparater, hinderløype, grillplasser og andre aktivitetsmuligheter.

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO

Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge