Gå videre til innhold
De midlertidige modulboligene skal få helt ny bruk, og SiO starter arbeidet med å oppføre 500 permanente studentboliger på Kringsjå-tomten.
De midlertidige modulboligene skal få helt ny bruk, og SiO starter arbeidet med å oppføre 500 permanente studentboliger på Kringsjå-tomten.

Nyhet -

Erstatter modulbyggene på Kringsjå med 500 permanente studentboliger

På Kringsjå studentby har 70 modulbygg med 110 boenheter de siste årene blitt brukt som midlertidige studentboliger i påvente av omregulering. Nå skal modulbyggene få helt ny bruk, og SiO starter arbeidet med å oppføre 500 permanente studentboliger på tomten.

SiO skal bygge ut populære Kringsjå studentby med rundt 400 ettromsleiligheter og 100 familieleiligheter. Det er behov for mange flere studentboliger i Oslo, og Kringsjå er godt utviklet til å ta godt imot flere studenter.

- De nye byggene skal plasseres på parkeringsplassen nord for studentbyen. Noe bygges på eksisterende tomt og noe bygges der modulbyggene ligger i dag, sier Andreas Eskelund, administrerende direktør i SiO.

Oslo kommune overtar modulbyggene
Oslo kommune ved Boligbygg Oslo KF har inngått avtale med SiO om kjøp av de 70 modulbyggene, i første rekke for å kunne bosette flyktninger fra Ukraina.

- Vi er svært fornøyd med at vi har sikret oss disse modulbyggene som vil gjøre oss i stand til å raskt skaffe boliger til flyktninger, dersom Oslo kommune skal bosette flere enn det som lar seg gjøre i den ordinære boligmassen eller privat, sier Boligbyggs administrerende direktør, Marit J. Leganger.

Boligbygg kjøpte modulbyggene for fem millioner kroner, med overtagelse 1. juli. Boligene har soverom, stue med kjøkken, og bad.

- Vi er glad for at modulbyggene kan komme til nytte, spesielt i situasjonen knyttet til flyktninger fra Ukraina, sier SiO-direktør Eskelund.

Flere studentboliger
En av SiOs hovedoppgaver er å tilby boliger for studenter i Oslo.

- Så snart modulbyggene flyttes, planlegger vi å starte grunnarbeidene for de nye boligene der hvor de midlertidige modulboligene står i dag. Vi forsøker å bygge så mye vi kan. Nå har vi fått muligheten til å bygge på vår egen tomt, noe som vil gi Oslos studenter enda flere boliger tilgjengelig, sier Eskelund.

  Fakta

  •  Det skal bygges ca. 500 leiligheter på Kringsjå. Det blir syv til åtte bygg med ca. 400 ettromsleiligheter og 100 familieleiligheter
  • Ove Skår AS er entreprenør
  • Det er innvilget tilskudd til utbyggingen fra myndighetene
  • Modulboligene skal flyttes før byggearbeidet starter
  • Byggetiden er estimert å vare 3 år og planlagt byggestart er høsten 2022

  Emner

  Kategorier

  Regions

  Kontakter

  Nina Langeland

  Nina Langeland

  Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141
  Andreas Eskelund

  Andreas Eskelund

  Administrerende direktør SiO 951 86 832

  Relatert innhold

  SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

  SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 75 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

  Studentsamskipnaden SiO
  Trimveien 4
  0314 OSLO Oslo
  Norge