Gå videre til innhold
Massivtrehusene på Kringsjå Studentby ble åpnet av utdanningsminister Iselin Nybø (midten), Elisabeth Holien (Velferdstinget) t.v og SiOs styreleder Vetle Bo Saga (t.h) (Foto: Unni Irmelin Kvam / SiO)
Massivtrehusene på Kringsjå Studentby ble åpnet av utdanningsminister Iselin Nybø (midten), Elisabeth Holien (Velferdstinget) t.v og SiOs styreleder Vetle Bo Saga (t.h) (Foto: Unni Irmelin Kvam / SiO)

Pressemelding -

Utdanningsministeren åpnet Oslos grønneste studentboliger på Kringsjå

- For å sikre lik rett til utdanning er studentboliger et viktig virkemiddel. Når studentsamskipnaden i tillegg bygger miljøvennlig er det svært gledelig, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Ministeren åpnet i dag SiOs (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) 349 splitter nye studentboliger på Kringsjå nord i Oslo, som omtales som Oslos grønneste studentboliger.

Bygget er i det miljøvennlige materialet massivtre og er et nær nullenergibygg. Kringsjå studentby skal være tilnærmet selvforsynt med fornybar energi til oppvarming og varmtvann, gjennom blant annet energibrønner og solcellepanel. Bygget er godkjent som et FutureBuilt-prosjekt, som vil si at det er et forbildeprosjekt som reduserer klimagassutslipp og holder høy arkitektonisk kvalitet.

- Vi ser et enormt behov for studentboliger og SiO har derfor ambisjoner om å bygge 2 500 nye boliger innen 2021. I tillegg er vi opptatt av vårt samfunnsansvar og vi har derfor satt oss tydelige miljøambisjoner også, sier student og styreleder i SiO, Vetle Bo Haga.

SiO-styrelederen viste blant annet til at de er blitt med i Grønn Byggallianse, som både stiller kortsiktige og langsiktige miljøkrav til SiOs byggeprosjekter.

- Regjeringen med stortingsflertallet har hatt en rekordhøy satsing på bygging av studentboliger. I tillegg slår Jeløya-plattformen fast at regjeringen vil utvikle energikravene til bygg i tråd med klimaforliket. Det er derfor bra at SiO er frempå og viser at slike gode formål kan kombineres, påpekte Nybø.

Fakta:

  • Første byggetrinn står nå ferdig og består av to bygg på 9 og 11 etasjer med 349 studentboliger.
  • Bygd i massivtre, er et nær nullenergibygg og er et Futurebuilt-prosjekt.
  • Kringsjå Studentby skal være tilnærmet selvforsynt med fornybar energi til oppvarming og varmtvann.
  • Energiforsyning fra bergvarmepumpe, biooljebrenner, elkjel og solceller.
  • Kringsjå Studentby skal fortettes med inntil 1500 nye studentboliger.
  • Uteområder får et ansiktsløft i samarbeid med Snøhetta.
  • Nytt SiO Athletica-treningssenter og café åpnes til høsten.

Related links

Emner

Kategorier

Regions


SiO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) leverer tjenester til mer enn 67 000 studenter ved 24 læresteder i Osloregionen. SiOs tilbud skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning, og inkluderer blant annet 8 900 studentboliger, helsetjenester, barnehager, cirka 40 serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har rundt 600 medarbeidere og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner. www.sio.no

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

Relaterte events

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO

Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge