Gå videre til innhold
Hvordan har studentene det? 6. februar går Studentenes helse- og trivelsundersøkelse (SHot 2018) ut til 160 000 studenter over hele landet. (Foto: Unni Irmelin Kvam / SiO)
Hvordan har studentene det? 6. februar går Studentenes helse- og trivelsundersøkelse (SHot 2018) ut til 160 000 studenter over hele landet. (Foto: Unni Irmelin Kvam / SiO)

Pressemelding -

Hvordan har du det, student? Helt ærlig?

Tirsdag 6. februar sendes Norges største undersøkelse om studenthelse ut til 160 000 studenter over hele Norge.

- Vi ber studentene svare helt ærlig på spørsmålene vi stiller, slik at regjering, studenthelsetjenester og studentsamskipnader kan gi studentene et enda bedre helsetilbud i framtiden, sier leder for Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018), Kari Jussie Lønning. 

"Helt ærlig” er også navnet på kampanjen for undersøkelsen som i disse dager går ut til 160 000 heltidsstudenter i Norge og norske heltidsstudenter i utlandet.

Tall fra forrige SHoT-undersøkelse i 2014 viser at en av fem studenter sliter med alvorlige psykiske symptomplager og en av seks studenter er ensomme. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse sendes ut hvert fjerde år og kartlegger studentenes helse og trivsel under studieløpet.

- Studietiden er tiden da vaner og uvaner etableres. Hvordan studentene har det og hvordan de trives i studietiden, er viktig for å sikre at de klarer å fullføre den utdanningen de ønsker seg. SHoT kan også gi signaler om hva vi kan forvente blir utfordringer for folkehelsen i fremtiden, siden undersøkelsen favner så bredt, mener lederen for SHoT 2018.

Det er første gang undersøkelsen går ut til så mange studenter. Undersøkelsen er initiert av studentsamskipnadene SiO, Sit og Sammen, og gjennomføres av Folkehelseinstituttet.

- Vi ber studentene svare helt ærlig slik at vi vet hvordan det står til, sier Lønning.

Dette er Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018)

  • Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018) kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Dette er Norges største studentundersøkelse om temaet.
  • Undersøkelsen er nasjonal og blir utført på oppdrag fra studentsamskipnadene Sit, SiO, og Sammen. SHoT 2018 vil gi viktig innsikt i hvordan studentene har det og i hvordan velferdstilbudet til studenter kan bedres.
  • I undersøkelsen oppfordres landets studenter til å svare Helt Ærlig om åtte ulike tema knyttet til studenttilværelsen, helse- og trivsel. Det spørres om psykisk og fysisk helse, trening, rus og alkohol, for å nevne noe.
  • HELT ÆRLIG får drahjelp av kjente influencere som Helsesista, June Holm, som er grunnlegger av Vi Tror Deg-stiftelsen, komiker Maria Stavang under Instagramnavnet Piateed, studenten snillegucci aka Kristiane Aateigen og blogger Martine Halvorsen.

Pressekontakter for SHoT 2018:

Kari Jussie Lønning, lege og leder for styringsgruppen for SHoT, e-post: KARLOE@vestreviken.no
tlf.: 402 24 981

Hege Råkil, direktør Sammen Råd & Helse (Studentsamskipnaden i Bergen og Vestlandet), e-post: hege.rakil@sib.no, tlf.: 959 93 233

Espen Munkvik, velferdsdirektør Sit (Studentsamskipnaden i Trondheim),
e-post: espen.munkvik@sit.no, tlf.: 901 56 162

Related links

Emner

Kategorier


SiO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) leverer tjenester til mer enn 67 000 studenter ved 26 læresteder i Osloregionen. SiOs tilbud skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning, og inkluderer blant annet 8 500 studentboliger, helsetjenester, barnehager, cirka 40 serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har rundt 600 medarbeidere og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner. www.sio.no

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141
Kari Jussie Lønning

Kari Jussie Lønning

Leder for styringsgruppen for SHoT Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 402 24 981

Relatert innhold

Relaterte events

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge