Gå videre til innhold
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018 gjennomføres i februar 2018 gjennom kampanjen "Helt ærlig". Resultatene kommer til høsten.
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018 gjennomføres i februar 2018 gjennom kampanjen "Helt ærlig". Resultatene kommer til høsten.

Nyhet -

Skal du skrive om Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018)?

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018 gjennomføres i februar 2018. Den ble sist gjennomført i 2014.


Dette er SHoT 2018

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) er Norges største studenthelse-undersøkelse, og har vært med å sette studenthelse på det politiske kartet. SHoT har blant annet avdekket at en av fem studenter sliter med alvorlige psykiske symptomplager, og at en av seks studenter er sosialt eller emosjonelt ensomme.

Undersøkelsen kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. SHoT 2018 vil gi viktig innsikt i hvordan studentene har det og i hvordan velferdstilbudet til studenter kan bedres.

Nasjonal undersøkelse

Nærmere 160 000 studenter mottar undersøkelsen. Målgruppen for SHoT er alle norske heltidsstudenter under 35 år i Norge og i utlandet. Studentene vil få tilsendt forespørselen om å delta i 2018- undersøkelsen på e-post.

Studentsamskipnadenes undersøkelse

Undersøkelsen blir utført på oppdrag fra studentsamskipnadene Sit, SiO, og Sammen. Det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører undersøkelsen og analyserer resultatene i 2018 på oppdrag fra Sit, SiO og Sammen.

Datainnsamling

Datainnsamlingen gjennomføres i perioden 6. februar til 20. mars 2018.

Fremlegging av resultater

Styringsgruppen for SHoT planlegger å legge frem SHoT 2018-rapporten i september 2018, og resultatene blir også gjort tilgjengelige på studenthelse.no. Mer informasjon om dette kommer.

Støtte

Undersøkelsen gjennomføres med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og Helsedepartementet.

Frokostmøte med paneldebatt om studenthelse

23 .januar arrangerer SHoT styringsgruppen Frokostmøte med paneldebatt om studenthelse på Frokostkjelleren Oslo kl 8:30-9:30. Arrangementet streames.

Nettsiden studenthelse.no lanseres av styringsgruppen for SHoT samme dag. Her tilgjengeliggjøres eksisterende data fra SHoT 2014 og 2010.

Studenthelse-begrepet

Studietiden er viktige år der vaner dannes. I SHoT 2014 ble det blant annet avdekket at en av fem studenter sliter med alvorlige psykiske symptomplager og slike funn viser undersøkelsenes viktighet. Studenthelsebegrepet setter fokus på hva som gjør studentgruppa unik og hva som kan gjøres for å bedre studenthelsen.

Egen studentkampanje “Helt ærlig”

For å nå ut til studentene med SHoT-undersøkelsen er det laget en egen SHoT-kampanje som heter "Helt Ærlig”, og spiller på at vi ønsker å stille spørsmål om hvordan de egentlig har det og at studentene skal svare nettopp helt ærlig.

Undersøkelse over tid

SHoT 2018 er en oppfølging av SHoT 2014 og SHoT 2010. Undersøkelsene dekker i hovedsak de samme temaene. Det er tidligere gjennomført liknende undersøkelser på Universitetet i Oslo i 2003 og 2005 (HELT-undersøkelsene). Ved SiT (Studentsamskipnaden i Trondheim) ble det gjennomført tilsvarende undersøkelser blant norske studenter i 2004 og 2007, samt blant internasjonale studenter i 2009 (SHoT-undersøkelsene).

Talspersoner for Studentens helse- og trivselsundersøkelse

  • Kari Jussie Lønning, leder for styringsgruppen for SHoT, e-post: KARLOE@vestreviken.no, tlf.: 402 24 981
  • Hege Råkil, direktør Sammen Råd & Helse, e-post: hege.rakil@sib.no, tlf.: 959 93 233
  • Espen Munkvik, velferdsdirektør Sit, Velferdsadministrasjon, e-post espen.munkvik@sit.no, tlf.: 901 56 162

Emner

Kategorier

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141
Kari Jussie Lønning

Kari Jussie Lønning

Leder for styringsgruppen for SHoT Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 402 24 981

Relatert innhold

Relaterte events

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO

Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge