Gå videre til innhold
Studenthelsebegrepet under debatt på Frokostmøtet fra styringsgruppen for SHoT2018.
Studenthelsebegrepet under debatt på Frokostmøtet fra styringsgruppen for SHoT2018.

Pressemelding -

Studenter sliter psykisk – krever politisk handlekraft

En av fem studenter sliter med alvorlige psykiske symptomplager. - Dette er ikke holdbart, sier leder i Norsk studentorganisasjon Mats Beldo som utfordret helsepolitiker Carl-Erik Grimstad (V) og representanter fra helsevesenet på et møte om studenthelse i dag.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) har blant annet avdekket dette tallet for psykisk helse, som er betydelig høyere enn ikke-studenter i samme alder. Dette er Norges største studenthelseundersøkelse, som har vært med på å sette studenthelse på dagsorden og i dag ble det invitert til debatt.

Venstres helsepolitiker Carl-Erik Grimstad sier: 

- Vi må ta studentenes psykiske helse på alvor. Både for den individuelle studentens skyld, men også for samfunnet. Hjelpen må være lett tilgjengelig for den enkelte student.

Grimstad viser til den blågrønne regjeringserklæringen der dette fremheves, og til midlene Venstre og den blåblå regjeringen bevilget til lavterskel tiltak rettet mot studenters psykiske helse. Produktivitetskommisjonen har tidligere pekt på betydningen for samfunnet av å satse på studentvelferd, for å sikre at flere studenter fullfører studiene på normert tid. 

- Vi må snu på den negative utviklingen for studenters psykiske helse. Her må stat og kommune samarbeide med studentsamskipnadene for å få på plass et godt og tilpasset tilbud for studenter med psykiske plager, sier NSO-lederen. 

Kari Jussie Lønning er ekspert på studenthelse, leder arbeidet med SHoT-undersøkelsen og var en av paneldeltagerne fra helsesektoren. Hun påpeker at:

 - Studenter er en gruppe som skiller seg ut fordi de de fleste er i en overgang til voksenlivet, skal klare seg selv, etablere nytt sosialt nettverk og levere på høye krav.

En ny SHoT-undersøkelse skal straks gjennomføres. I tillegg markerte dagens møte lanseringen av den nye nettsiden studenthelse.no, hvor interesserte enkelt kan finne frem i dataene fra SHoT.

- Det er viktig å tilgjengeliggjøre kunnskapen, for å sikre at flere blir bevisst problemene og kan bidra til en løsning, sier Lønning.

Related links

Emner

Kategorier


SiO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) leverer tjenester til mer enn 67 000 studenter ved 26 læresteder i Osloregionen. SiOs tilbud skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning, og inkluderer blant annet 8 500 studentboliger, helsetjenester, barnehager, cirka 40 serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har rundt 600 medarbeidere og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner. www.sio.no

Kontakter

Kari Jussie Lønning

Kari Jussie Lønning

Leder for styringsgruppen for SHoT Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 402 24 981
Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

Relaterte events

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge