Gå videre til innhold
Kari Jussie Lønning ber enda flere studenter svare på HELT ÆRLIG-kampanjen, for resultatene er avgjørende for studenthelsetilbudene i framtiden. (Foto: Unni Irmelin Kvam / SiO)
Kari Jussie Lønning ber enda flere studenter svare på HELT ÆRLIG-kampanjen, for resultatene er avgjørende for studenthelsetilbudene i framtiden. (Foto: Unni Irmelin Kvam / SiO)

Nyhet -

Ønsker flere svar i Norges største studenthelseundersøkelse, HELT ÆRLIG

Over 44 000 studenter har samlet sett brukt 611 døgn på å bedre studentvelferden gjennom å svare på Studentenes helse- og trivselsundersøkelse HELT ÆRLIG-kampanje. Det er fremdeles viktig at flere studenter svarer på HELT ÆRLIG, fordi resultatene av undersøkelsen blir grunnlaget for å forbedre helsetjenester til studenter og sikre et godt studentliv på universitet og høyskoler. 

Styringsgruppen for Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT2018), håper at enda flere studenter vil bruke 20 minutter og svare på undersøkelsen, som blir viktig for utviklingen av studenters helsetilbud i årene som kommer. Undersøkelsen lukkes 3. april.

Undersøkelsen har gått ut til rundt 160 000 studenter.

- Vi har hatt undersøkelsen to ganger før, i 2010 og i 2014. Den kartlegger studentenes helsesituasjon og hvordan de trives i studieløpet. Undersøkelsen gir oss kunnskap om hvordan studentene har det og hvordan studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonene i Norge kan tilrettelegge for gode studieløp som studentene finner seg til rette i, sier Kari Jussie Lønning, leder for styringsgruppen for SHoT (Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018).

Hun får støtte fra Hege Råkil, direktør for Sammen Råd og helse – Studentsamskipnaden på Vestlandet, som også sitter i styringsgruppen for SHoT 2018.

- Studentenes helse- og trivselsundersøkelse ser på studentenes tilværelse i sin helhet, men har et spesielt fokus på psykososiale forhold, som psykisk helse, trivsel og mestring, sier Hege Råkil i Bergen.

Tallene fra SHoT 2014 viste at en av fem studenter har alvorlige psykiske symptomplager, og at en av seks studenter er sosialt eller emosjonelt ensom. Dette har bidratt til å sette forebyggende psykisk helse og bedre studentmottak på dagsorden.

- Undersøkelsen er ganske grundig. Vi spør hvordan studentene har det, hvordan de bor, hva de gjør på mens de studerer. Vi spør om psykisk helse, fysisk helse og livskvalitet, ja, generelt sett hvordan de har det i livet, sier Børge Sivertsen, seniorforsker, Folkehelseinstituttet og medlem i styringsgruppen for SHoT2018.

Studentenes helse og trivselsundersøkelses skal brukes til å bedre studentvelferden i Norge. Dette blir et viktig styringsverktøy, sier Espen Munkvik, Velferdsdirektør, Sit (Trondheim, Ålesund, Gjøvik) og medlem i styringsgruppen for SHoT 2018.

SHoT 2018 er et samarbeid mellom SiO i Oslo og Akershus, Sammen – Studentsamskipnaden på Vestlandet, Sit – Studentsamskipnaden for Trondheim, Ålesund og Gjøvik. Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet.

Related links

Emner

Kategorier

Kontakter

Kari Jussie Lønning

Kari Jussie Lønning

Leder for styringsgruppen for SHoT Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 402 24 981
Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge