Gå videre til innhold
Fra tirsdag 9. mars og noen uker fremover deler SiO ut COVID-19 selvtester til beboerne på Kringsjå Studentby.
Fra tirsdag 9. mars og noen uker fremover deler SiO ut COVID-19 selvtester til beboerne på Kringsjå Studentby.

Pressemelding -

Inviterer studenter på Kringsjå Studentby til ukentlig selvtesting

Studentsamskipnaden SiO ber alle studenter som bor på Kringsjå Studentby om å bli med på ukentlig selvtesting for Covid-19 fremover. Målet er å avdekke skjult smitte og stanse utbrudd før det sprer seg.

Studentene som bor på Kringsjå Studentby blir nå invitert til storskala selvtesting for korona. Formålet er å teste beboere som ikke har symptomer for å sjekke om de likevel er smittet. Ved å ta selvtesten kan studentene hjelpe til med å stoppe smitte. Testen er gratis.

- Vi ønsker å teste studentene som bor på Kringsjå regelmessig. Målet er å oppdage smitte tidlig, isolere dem som er smittet, spore opp nærkontakter og sette dem i karantene for å forebygge utbrudd av korona på studentbyen, sier Trond Morten Trondsen, direktør for SiO Helse.

Enkel å bruke
Selvtesten er enkel å bruke og må tas samme dag den blir utlevert. Studentene tar testen på seg selv og leser av svaret på testpinnen etter femten minutter. Testresultatet registrerer man også selv. Studentene får en QR-kode i testkitet slik at de får opp riktig skjema for å registrere svaret på helsenorge.no.

- Hvis svaret er positivt må du gå i karantene og bestille en vanlig koronatest for å få bekreftet testsvaret. forteller Trondsen. Han understreker at negativt testsvar ikke er en garanti for at du ikke har smitte og at man fortsatt må følge de til enhver tid gjeldende smittevernreglene.

- Vi er veldig glade for at det legges til rette for regelmessig testing av studentene på Kringsjå. Dette er et godt eksempel på hvordan vi kan bruke hurtigtester til å fange opp smitteførende personer før de sprer smitten videre, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Utdeling i grupper
Fra tirsdag 9. mars og noen uker fremover vil SiO ha en stasjon for utdeling av COVID-19 selvtester på torget på Kringsjå Studentby. Studentene får beskjed om hvilke dager de kan hente selvtester ut fra hvilke hus de bor i. Testen gjennomfører de hjemme på hybelen. Teststasjonen er åpen mandag til fredag fra klokken 12 til 18.

- Vi starter i den største studentbyen vår og gjør oss erfaring med tiltaket. For at det skal bli minst mulig kø ber vi studentene møte opp ulike dager etter hvilke hus de bor i. Vi har tro på at studentene på Kringsjå vil ta godt imot testtilbudet, forteller Gunn Kirsti Løkka, boligdirektør i SiO.

Fakta

  • Kringsjå er Oslos største studentby med 2500 beboere.
  • Testingen på Kringsjå skjer i regi av SiO, med mål om å avdekke smitte og hindre spredning.
  • SiO gjennomfører dette nye smittevernstiltaket i dialog med bydelsoverlegen i Nordre Aker, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.
  • SiO Helse gjennomfører også ordinære koronatester på teststasjoner ved OsloMet og UiO.
  • SiO gjennomfører i tilegg hurtigtesting av studenter og ansatte på Campus Blindern. SiO Helse har det praktiske ansvaret for testingen på Blindern i samarbeid med Universitet i Oslo. Oppdragsgiver er Oslo kommune, som er ansvarlig for helsetjenester til befolkningen i Oslo. Det er Helsedirektoratet som har tatt initiativ til økt testing ved videregående skoler, høgskoler og universiteter. 

Emner

Kategorier

Regions


Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til ca. 71 000 studenter ved 26 læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest attraktive by å studere i, gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et attraktivt boligtilbud. SiO tilbyr ca 8600 studentboliger, helse-, rådgivning- og karrieretjenester, barnehageplasser, serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har 890 medarbeidere (500 årsverk) og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner. www.sio.no.

Kontakter

Trond Morten Trondsen

Trond Morten Trondsen

Direktør SiO Studentliv 905 55 712

Relatert innhold

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO

Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge