Gå videre til innhold
KLEDD FOR FADDERVAKT: Andreas Eskelund, Rina Mariann Hansen, Stine Johannessen og Karl Magnus NCD Nyeng er klare for å gå faddervakt. FOTO: Silje Langvik..
KLEDD FOR FADDERVAKT: Andreas Eskelund, Rina Mariann Hansen, Stine Johannessen og Karl Magnus NCD Nyeng er klare for å gå faddervakt. FOTO: Silje Langvik..

Pressemelding -

Frivillige faddervakter skal bidra til trygg og hyggelig studiestart i Oslo

Fredag 18. og lørdag 19. august vil frivillige faddervakter være til stede i Oslonatten for å bidra til en trygg og trivelig studiestarthelg for de nær 80 000 studentene i byen. Ferske tall viser at Oslostudentene syns det drikkes for mye, og ønsker seg flere alkoholfrie studenttilbud.

- Det er veldig bra at både politikere, studiesteder og studenter deltar som faddervakter sammen med SiO. Vi ønsker å være synlige og til stede, samt sørge for en trygg og god studiestart for de nye Oslostudentene, sier Andreas Eskelund, administrerende direktør i SiO.

Denne innsatsen blir ikke mindre viktig etter at det i dag kom nye tall om rusbrukslidelser blant studenter, fra en tilleggsundersøkelse gjennomført av Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT). Her fremkommer det at 12,3 prosent av studentene i Norge har eller har hatt en rusbrukslidelse det siste året.

Holdninger til alkohol blant studenter

Ifølge tidligere, upubliserte, lokale tall fra SHoT, ønsker 58 prosent av Oslostudentene seg flere alkoholfrie studenttilbud.

- Disse tallene viser behovet for å redusere alkoholfokuset i studentmiljøet og tilby flere alkoholfrie aktiviteter. Vi ønsker å skape en god og inkluderende studiestart og - tid for alle våre studenter, sier Eskelund.

Samtidig oppgir hele 45 prosent av studentene at de mener det drikkes for mye i studentmiljøet. Enda mer bekymringsfullt er det at 16 prosent av Oslostudentene har valgt å ikke delta på arrangementer på grunn av alkoholkonsumet.

- Det er på høy tid at studenters skadelige rusbruk tas på alvor. Ikke bare må det ses på hva som fører til den skadelige rusen. Men når nær halvparten av studentene mener det drikkes for mye, må dette gjøres mye mer for å skape attraktive rusfrie arenaer, sier Karl Magnus NCD Nyeng, leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus, som er medarrangør for Faddervakt.

Populært tiltak

Frivillige faddervakters tilstedeværelse i sentrum skal bidra til et tryggere og triveligere bymiljø nattestid på fredag og lørdag. Faddervaktene vil dele ut vann og noe å spise, samt følge opp studenter som trenger en prat eller har drukket for mye. Tiltaket er ment å bidra til trygghet og støtte til studentene.

-Vi får veldig positive tilbakemeldinger fra studentene når vi er ute. Faddervakene gjør en viktig jobb. Vi tar imot påmeldinger fra frivillige som vil være med som faddervakter helt til helgen, sier Trond Morten Trondsen, direktør for SiO Studentliv.

Forfatteren genererte teksten delvis med AI og har revidert og redigert innholdet.

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til over 75 000 studenter ved 27 læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest attraktive by å studere i, gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et attraktivt boligtilbud. SiO tilbyr ca 9000 studentboliger, helse-, rådgivning- og karrieretjenester, barnehageplasser, serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har 941 medarbeidere (556 årsverk) og en omsetning på om lag 1,5 milliarder kroner. www.sio.no.

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO

Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge