Følg Studentsamskipnaden SiO

Skal du skrive om SHoT 2018/ HELT ÆRLIG-undersøkelsen?

Nyhet   •   sep 03, 2018 06:00 CEST

SHoT 2018 er også kjent som HELT ÆRLIG-undersøkelsen

SHOT 2018-rapporten legges frem 5. september 2018. Her finner du nyttig informasjon og bakgrunn om undersøkelsen. SHoT er Norges største undersøkelse av studenters helse og trivsel, og har vært med å sette studenthelse på det politiske kartet siden 2010. I 2018 har hele 50 055 norske heltidsstudenter under 35 år besvart undersøkelsen. 

HELT ÆRLIG
SHoT 2018, også kjent som HELT ÆRLIG-undersøkelsen, gir viktig innsikt i hvordan studentene har det og  hvordan velferdstilbudet til studenter kan bedres. Forrige undersøkelse i 2014 viste blant annet at en av fem studenter har alvorlige psykiske symptomplager, dobbelt så høyt som i befolkningen ellers. Disse tallene oppdateres 5. september.

Formål
Undersøkelsen kartlegger forutsetninger og rammebetingelser for studentenes læring og mestring. Hovedformålet er å belyse psykososiale forhold og hvordan disse påvirker studiesituasjonen og hverdagen for øvrig.

Initiativ fra studentsamskipnadene
SHoT-undersøkelsen er initiert av Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). Det er Folkehelseinstituttet som har gjennomført undersøkelsen og analysert resultatene i 2018.

Oppfølging av SHoT 2014 og 2010
SHoT 2018 er en oppfølging av SHoT 2014 og SHoT 2010, og undersøkelsene dekker i all hovedsak de samme tema. I SHoT 2014 deltok 13 663 studenter. Det er tidligere gjennomført undersøkelser med mer avgrenset fokus på Universitetet i Oslo i 2003 og 2005 (HELT-undersøkelsene). Ved Sit ble det gjennomført undersøkelser blant norske studenter i 2004 og 2007, samt blant internasjonale studenter i 2009 (HoT-undersøkelsene).

Støtte
SHoT 2018 er gjennomført med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og Helsedepartementet.

Datainnsamlingen
Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 6. februar til 20. mars 2018 via e-post.

Studenthelsebegrepet
Studietiden er viktige år der vaner dannes. I SHoT 2014 ble det blant annet avdekket at en av fem studenter sliter med alvorlige psykiske symptomplager og slike funn viser undersøkelsens viktighet. Studenthelsebegrepet setter fokus på hva som gjør studentgruppa unik og hva som kan gjøres for å bedre studenthelsen. 

Nettsiden www.studenthelse.no ble lansert i januar 2018, for å tilgjengeliggjøre kunnskapen fra SHoT 2010 og SHoT 2014 ved en pedagogisk fremstilling. Hovedresultater fra 2018-undersøkelsen publiseres også her.

Forskning
Styringsgruppen for SHoT inngikk samarbeid med FHI om forskning på dataene i 2014. Det resulterte i flere forskningsartikler publisert i internasjonale anerkjente tidsskrift. Dette samarbeidet er fortsatt for 2018-dataene. Det betyr at det også vil bli publisert forskningsartikler på de nye 2018 dataene.

Talspersoner for Studentens helse- og trivselsundersøkelse

  • Kari Jussie Lønning, leder for styringsgruppen for SHoT, e-post: KARLOE@vestreviken.no, tlf.: 402 24 981
  • Hege Råkil, direktør Sammen Råd & Helse, e-post: hege.rakil@sib.no, tlf.: 959 93 233
  • Espen Munkvik, velferdsdirektør Sit, Velferdsadministrasjon, e-post espen.munkvik@sit.no, tlf.: 901 56 162

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.