Gå videre til innhold
Onsdag 5. september legger samskipnadene frem Norges største studenthelseundersøkelse
Onsdag 5. september legger samskipnadene frem Norges største studenthelseundersøkelse

Nyhet -

Presseinvitasjon - fremlegging av Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel (SHoT 2018)

Velkommen til fremlegging av hovedfunn fra Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) - også kjent som HELT ÆRLIG-undersøkelsen. Undersøkelsen er besvart av mer enn 50 000 norske studenter. Hovedfunn fra undersøkelsen legges frem på frokostseminar onsdag 5. september kl 10:30.

Arrangementet finner sted på Frokostkjelleren, Karl Johans gate 47 i Oslo. og vil også bli  strømmet

Program onsdag den 5. september 2018:

10:30:Velkommen og fremlegging av hovedfunn v/ Kari Jussie Lønning, leder for SHoT-styringsgruppen

10:55:Panelsamtale

  • Iselin Nybø, statsråd for forskning og høyere utdanning
  • Kari Jussie Lønning, leder for styringsgruppen SHoT 2018
  • Håkon Randgaard Mikalsen, leder i Norsk studentorganisasjon (NSO)
  • Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet (FHI)
  • Ordstyrer: Naomi Ichihara Røkkum, seniorrådgiver i Samskipnadsrådet

11:20: Spørsmål fra salen og på Twitter via #SHoT2018 #SHoTspm

11:30: Møteslutt, lunsj og mulighet for spørsmål

Om SHoT
Forrige undersøkelse i 2014 viste bl.a. at en av fem studenter har alvorlige psykiske symptomplager. Dette er dobbelt så høyt som i befolkningen ellers. SHoT-undersøkelsene har gitt mye nyttig informasjon, og resultatene er et viktig grunnlag for å kunne tilby et godt helsetilbud til studentene.

Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT 2018) er Norges største undersøkelse av studenters helse- og trivsel og omhandler blant annet studenters fysiske og psykisk helse, livskvalitet og studiemestring. SHoT-undersøkelsen er initiert av Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). Det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører undersøkelsen og analyserer resultatene i 2018.

Nettsiden www.studenthelse.no ble lansert i januar 2018, for å tilgjengeliggjøre kunnskapen fra SHoT 2010 og SHoT 2014 ved en pedagogisk fremstilling. Resultatene fra 2018-undersøkelsen vil også bli publisert her.

Emner

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

Relaterte events

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO

Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge