Gå videre til innhold

Nyhet -

​En av tre er ensomme – vi må bli flinkere til å inkludere

Tall fra samskipnadenes studenthelseundersøkelse SHoT 2018, viser at nær en av tre norske studenter føler seg ensomme. 

– Nå i august starter mer enn 18 000 nye studenter studiene sine i Oslo. Statistikken tilsier at ca. 6 000 av disse nye studentene ofte vil være ensomme. Slik skal vi ikke ha det, sier Vetle Bo Saga, student og styreleder i SiO.

Nær en av fire studenter savner ofte eller svært ofte noen å være sammen med. En av seks føler seg ofte eller svært ofte isolert og like mange oppgir at de ofte eller svært ofte føler seg utenfor. Nesten en av tre studenter (29 %) svarer «ofte» eller «svært ofte» på minst ett av disse tre spørsmålene.

–Vi studenter må bli mye flinkere til å ta kontakt og inkludere hverandre i sosiale aktiviteter i studiehverdagen, oppfordrer Saga.

– Jeg oppfordrer alle nye studenter til å kaste seg ut i det. Ikke vent på at andre skal ta initiativet. Delta i fadderukene, bli med i studentforeninger og ta initiativ til å bli kjent.

Studenter er en gruppe som skiller seg ut fordi mange er i en overgangsfase hvor de flytter hjemmefra, skal få seg nytt sosialt nettverk og samtidig levere på høye krav i studiene.

–Som studentsamskipnad er det et mål å bidra til bedre studentliv. Derfor vil SiO gjøre mer for å lage de gode møteplassene, fastslår Saga.

Saga er tilgjengelig for kommentar på tlf 41 44 44 15. 

  • Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018) er Norges største studenthelseundersøkelse og omhandler studenters fysiske og psykisk helse, livskvalitet og studieprestasjon. SHoT-undersøkelsen blir utført på oppdrag fra studentsamskipnadene Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). Det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører undersøkelsen og analyserer resultatene i 2018.
  • Hele 50 055 norske heltidsstudenter under 35 år har besvart årets undersøkelse som legges frem 05.09.18. Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år og ble sist gjennomført i 2014. 

Emner

Regions

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

Relaterte events

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO

Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge