Gå videre til innhold
-I Studenter spør får studentene kvalitetssikrede svar på det de måtte lure på om egen helse. Våre fagfolk sitter klare for å besvare studentenes spørsmål, sier direktør i SiO Helse, Trond Morten Nejad-Trondsen.
-I Studenter spør får studentene kvalitetssikrede svar på det de måtte lure på om egen helse. Våre fagfolk sitter klare for å besvare studentenes spørsmål, sier direktør i SiO Helse, Trond Morten Nejad-Trondsen.

Pressemelding -

​Digital spørsmål- og svartjeneste for studenter

21. oktober lanserte Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) spørsmål- og svartjenesten Studenter spør. Her kan studentene stille spørsmål om det de lurer på og få svar av SiO Helses fagpersoner.

-I Studenter spør får studentene kvalitetssikrede svar på det de måtte lure på om egen helse. Våre fagfolk sitter klare for å besvare studentenes spørsmål, sier direktør i SiO Helse, Trond Morten Nejad-Trondsen.

Hvordan fikse studiene når du er deprimert, hva gjør du når du blir uvenner med noen på studentbyen og hvem kan du snakke med om kjærlighetssorg? Det er noen av de mange spørsmålene som er kommet inn.

Bakgrunnen for Studenter spør er ønsket om å nå ut til studentene med et lavterskeltilbud som er lett tilgjengelig. Studentene ønsker å bli møtt også på digitale flater.

-Ved at studentene kan lese andres spørsmål og svar, har vi også mål om at Studenter spør kan bidra til å normalisere studenters bekymringer og være helsefremmende, fortsetter Nejad-Trondsen. – Vi får inn gode spørsmål og jeg håper svarene er til nytte for enda flere.

Fakta:
Pilotprosjektet Studenter spør er et samarbeid SiO Helse har inngått med ung.no. Prosjektet er del av SiOs satsning på flere helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot studenter. 

Pilotprosjektet  har mottatt støtte fra Helsedirektoratet.

Med Studenter spør håper SiO at flere studenter kan finne gode, kvalitetssikrede svar på noen av sine helsespørsmål. Psykologer, rådgivere, lege, helsesykepleier, psykomotorisk fysioterapeut og tannlege i SiO Helse besvarer studentenes spørsmål.

Målet er at tilbudet skal oppleves som lavterskel og lett tilgjengelig.

Pilotprosjektet er iverksatt for å følge opp funnene i Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018 (SHOT) med konkrete tiltak.

Studenter spør ble lansert 21 oktober 2019 på SiOs nettside www.sio.no/studenter-spør

Ta kontakt for mer informasjon:

Emner

Regions


SiO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) leverer tjenester til mer enn 67 000 studenter ved 27 læresteder i Osloregionen. SiOs tilbud skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning, og inkluderer blant annet 8 900 studentboliger, helsetjenester, barnehager, cirka 40 serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har rundt 600 medarbeidere og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner. www.sio.no

Pressekontakt

Trond Morten Trondsen

Trond Morten Trondsen

Direktør SiO Helse 905 55 712

Relatert innhold

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. 74 380 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge