Gå videre til innhold
 – Overskuddet fra 2021 skal komme studentene til gode i form av grønnere velferdstilbud og en bedre studentby, sier Stine Johannessen, student og styreleder i SiO.
– Overskuddet fra 2021 skal komme studentene til gode i form av grønnere velferdstilbud og en bedre studentby, sier Stine Johannessen, student og styreleder i SiO.

Pressemelding -

Bruker overskuddet på miljøfond og styrking av Oslo som studentby

Pandemien har satt sitt betydelige preg på campuslivet og på SiOs drift i 2021. Tilbudet til studentene har vært redusert store deler av året, og studentbyen Oslo har vært hardt rammet av pandemitiltak. SiO setter av 12,9 millioner av overskuddet fra fjoråret for å styrke studentlivet i Oslo og 12,9 millioner til miljøtiltak.

– Det har vært et krevende år med redusert drift. Salgsgevinsten for Nydalen Studenthus bidrar til at SiO likevel oppnår et positivt resultat for 2021, sier student og styreleder i SiO, Stine Johannessen.

Årsresultatet for konsernet i 2021 viser et overskudd på 39,9 millioner mot et underskudd på 33,8 millioner kroner i 2020. Gevinsten ved salg av Nydalen Studenthus er en av hovedårsakene til det positive resultatet i 2021. Både SiO Athletica og SiO Mat og Drikke går med betydelig underskudd. Ser man bort fra salgsgevinsten, har SiOs ordinære drift gitt et marginalt overskudd på 4 millioner kroner.

– Vi er nødt til å etablere en sunn, økonomisk drift igjen. SiOs robuste økonomi gir oss likevel handlingsrom i de usikre tidene vi er inne i, og overskuddet fra 2021 skal komme studentene til gode i form av grønnere velferdstilbud og en bedre studentby, sier Johannessen.

Styrker studentbyen
I 2021 har SiO i samarbeid med Velferdstinget og studentene startet arbeidet med et nytt studenthus i sentrum, og SiO kjøpte i juni 2021 eiendommen St. Olavsgate 23 for studentene. SiO ønsker å bidra til å gjøre Oslo mer tilgjengelig og attraktiv som studentby, med flere sosiale møteplasser og arenaer. Det handler om å styrke samarbeidet om mottak og møteplasser for norske og internasjonale studenter.

- Det er på tide at Oslo setter fart for å ta plassen byen fortjener som selve studenthovedstaden i Norge. SiO har en naturlig rolle i dette arbeidet, sier Johannessen.

Miljøfond
Klimaendringene er en av de største utfordringene i vår tid, og er et tema Oslostudentene er svært opptatt av. SiO har som mål å redusere klimabelastningen i egen virksomhet med 50 % innen 2030, og skal også legge til rette for og inspirere studentene til å ta bærekraftige valg.

– Miljøfondet skal vi bruke blant annet til grønnere studentboligbygging og grønnere drift av tilbudene våre, forteller Johannessen. – SiO ønsker miljøvennlige løsninger og kvaliteter som reduserer det samlede klimautslippet til byggeprosjektene våre knyttet til energiforbruk, byggematerialer og selve byggefasen.

Semesteravgiften
SiO har hatt en semesteravgift på 600 kroner både i vår- og høstsemesteret 2021. Semesteravgiften brukes til finansiering av SiOs helsetjenester, Velferdstinget, karriereveiledning, studentforeninger, arrangementer og velferdstilbud.

- Vi er svært bevisste på studentenes sårbare økonomi og skal fortsette å lytte til studentens ønsker og behov, og gjør alt vi kan for å støtte opp med gode velferdstilbud, avslutter Johannessen.

Semesteravgiften utgjorde i 2021 totalt 89,3 millioner og ble disponert som vist i figuren nedenfor. 

Emner

Kategorier

Regions


Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til 74 380 studenter ved 28 læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest attraktive by å studere i, gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et attraktivt boligtilbud. SiO tilbyr ca 9000 studentboliger, helse-, rådgivning- og karrieretjenester, barnehageplasser, serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har 936 medarbeidere (450 årsverk) og en omsetning på om lag 1,2 milliarder kroner. www.sio.no.

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO

Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge