Gå videre til innhold
Overskuddet gjør det mulig for SiO å realisere enda flere studentboliger. Bildet viser åpningen av Lillestrøm Studentby i oktober 2022.  Blant de større prosjektene som pågår i 2023 er nybyggingen på Kringsjå Studentby og Vulkan.
Overskuddet gjør det mulig for SiO å realisere enda flere studentboliger. Bildet viser åpningen av Lillestrøm Studentby i oktober 2022. Blant de større prosjektene som pågår i 2023 er nybyggingen på Kringsjå Studentby og Vulkan.

Pressemelding -

255 millioner til studentboligutvikling og velferdstjenester

SiOs økonomi har også i 2022 vært preget av pandemien, med et redusert tjenestetilbud første del av året. Salgsgevinsten for Åråsen Studenthus bidrar til at SiO likevel oppnår et årsresultat på 255,8 millioner for 2022. Overskuddet gjør det mulig for SiO å realisere enda flere studentboliger og fortsatt ha et bredt tjenestetilbud.

Årsresultatet til SiO i 2022 er på 255,8 millioner kroner mot et resultat på 39,9 millioner kroner i 2021. Gevinsten ved salg av Åråsen Studenthus har hatt stor innvirkning på resultatet i konsernet i 2022.

- For SiO er det avgjørende å etablere en sunn, økonomisk drift i den nye, hybride hverdagen etter pandemien. Det tar tid. Ser man bort fra gevinsten ved salget av Åråsen, har den ordinære driften gitt et marginalt overskudd på cirka 8 millioner kroner, sier student og styreleder i SiO, Stine Johannessen.

Siden opphevingen av smitteverntiltakene i fjor vår, har hele SiOs tjenestetilbud vært operativt. Det har imidlertid tatt tid å nå opp til tidligere antall kunder og brukere, og dette har særlig slått ut på de økonomiske resultatene i SiO Athletica og SiO Mat og Drikke.

Store prisøkninger på mange av SiOs innsatsfaktorer, har også påvirket resultatet negativt. Med den anstrengte økonomiske situasjon som mange studenter opplever, har SiO så langt som mulig unnlatt å øke prisen for tjenestene som tilbys, like mye som kostnadsøkningen tilsier.

Overskuddet går til studentboliger og velferd
I SiO er det ingen eksterne eiere som henter ut overskudd. All egenkapital kan derfor brukes til dagens og fremtidig studentvelferd. I 2022 har SiO hatt høy aktivitet med utredning, planlegging og gjennomføring av nybygg-prosjekter og rehabilitering av gamle studentboliger. Overskuddet i 2022 bidrar til at SiO kan opprettholde den høye investeringstakten. 

- Studentboliger er selve ryggraden i studentvelferden, og en solid egenkapital er nødvendig for å øke boligtilbudet i tråd med studentenes ønsker og behov, sier Johannessen.

Totalt investerte SiO nærmere 800 millioner kroner i studentboliger og annen infrastruktur i 2022. I 2023 er det budsjettert med investeringer på hele 900 millioner kroner. Blant de større prosjektene som pågår er nybyggingen på Kringsjå Studentby og Vulkan, samt rehabiliteringen av Enerhaugen studenthus.

Satser i Lillestrøm
Overskuddet kommer også studentene i Lillestrøm til gode. I fjor åpnet Lillestrøm Studentby med 300 studentboliger. I 2023 har SiO kjøpt to mål eiendom sentralt ved gågaten i Lillestrøm, og håper å realisere minst 210 nye studentboliger midt i sentrum i løpet av få år.

Styrket sikkerhetsnett
I 2022 har SiO styrket arbeidet innen bærekraft, og en rekke miljøvennlige arrangementer og tiltak har vært gjennomført. Mulighet for gjenbruk og reparasjon, grønn transport og sosiale lavterskeltilbud er tiltak som både er sosialt, økonomisk og klimamessig bærekraftig og som SiO ønsker å utvikle videre.

— Studentenes økonomi er sårbar, og vi vil fortsette å se på hvordan vi kan bidra til et styrket sikkerhetsnett. SiO vil også fortsette satsningen på å involvere studentene i SiOs arbeid i utviklingen av SiOs tilbud fremover, sier Johannessen.

Semesteravgiften
SiO ønsker å bidra til å gjøre Oslo mer tilgjengelig og attraktiv som studentby, med flere sosiale møteplasser og arenaer. Semesteravgiften studentene betaler, har vært 600 kroner både i vår- og høstsemesteret 2022. Semesteravgiften brukes til finansiering av SiOs helsetjenester, Velferdstinget, karriereveiledning, studentforeninger, arrangementer og velferdstilbud.

- Studentenes ønsker og behov ligger til grunn for hvordan semesteravgiften brukes. Helse, sosiale møteplasser og studentfrivillighet er viktige prioriteringer, avslutter Johannessen.

Semesteravgiftsinntektene utgjorde i 2022 totalt 90,8 millioner kroner og ble disponert som vist i figuren nedenfor.

Et bilde som inneholder stridsvogn, sektordiagramAutomatisk generert beskrivelse

Emner

Kategorier

Regions


Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til 74 380 studenter ved 27 læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest attraktive by å studere i, gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et attraktivt boligtilbud. SiO tilbyr ca 9000 studentboliger, helse-, rådgivning- og karrieretjenester, barnehageplasser, serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har 936 medarbeidere (450 årsverk) og en omsetning på om lag 1,2 milliarder kroner. www.sio.no.

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge