Gå videre til innhold
Mike Fürstenberg i SiO Foreninger hjelper studentforeningene i Oslo og Akershus. (Foto: Unni Irmelin Kvam / SiO)
Mike Fürstenberg i SiO Foreninger hjelper studentforeningene i Oslo og Akershus. (Foto: Unni Irmelin Kvam / SiO)

Nyhet -

Vil du skrive om studentforeninger?

Mulige talspersoner

Mike Fürstenberg, faglig leder SiO Foreninger
Personer og ledere i ulike studentforeninger

I Oslo og Akershus finnes det rundt 450 studentforeninger som tilbyr et godt frivillighetsmiljø innenfor et bredt spekter av kultur, idrett, idealistiske organisasjoner, og mye mer.

Hva er SiO Foreninger?

SiO Foreninger er en egen avdeling innenfor SiO som er eksperter på studentforeningsdrift. Hos oss kan studentforeningene kan få kunnskap og kompetanse for å drive med foreningsarbeid blant studenter. SiO Foreninger tilbyr kurs, rådgiving og konsulenttjenester til studentforeningene.

Aktuelle prosjekter

  • «Forening for alle» er et prosjekt i regi av SiO Foreningerskal bidra til at enda flere studenter finner seg til rette i studentforeningene. 10 studentforeninger i Oslo deltar i prosjektet med mål om å rekruttere enda flere studenter til sin forening.
  • Arrangementskalenderen viser arrangementene til alle registrerte studentforeninger som har registrert Facebook-siden på «Min Forening» i en samlet oversikt. På sikt vil denne tjenesten også være tilgjengelig fra SiOs egen app.

Om studentforeninger


Hva er en studentforening?

Oslos studentforeninger drives av studentene selv og er åpne for studenter. I en studentforening møter studentene andre studenter som er interessert i det samme.

Oslo 67 000 studenter kan finne sin forening blant de mer enn 450 studentforeningene.

Oversikt over alle studentforeningene

Hvem kan bli med?

Alle studenter kan bli medlem i en studentforening. En del foreninger er først og fremst rettet mot det enkelte lærested. Noen foreninger kan ha opptakskrav, men mange er åpne for alle og har en rekke ulike aktiviteter. Arrangementskalenderen viser noen av disse aktivitetene.

Foreningsdagene

Hver semesterstart arrangerer UiO og OsloMet foreningsdager. Dette er en mulighet for studentene til å bli kjent med mylderet av ulike studentforeninger, finne ut mer om foreningenes aktivitet og til å finne sin forening.
Under foreningsdagene i august deler OsloMet og UiO også ut sine priser for årets studentforening.

Hva skjer i studentforeningene?

En studentforening er for noen en del av det nye nettverket de ønsker seg i studietiden. For noen blir foreningen nesten som en ny familie, for andre er foreningen et sted man finner venner eller deltar på enkeltaktiviteter. Det aller mesteav aktiviteten i studentforeningene er basert på frivillig innsats fra aktive i studentforeningene. 

Støtte til studentforeninger fra semesteravgiften

Oslos studentforeninger kan søke om midler fra Velferdstingets kulturstyre. I 2018 skal Velferdstingets kulturstyre dele ut rundt 2.3 millioner kroner. Disse fordeles blant studentforeningene tilknyttet et SiO-lærested. Kulturstyret har månedlige søknadsfrister og ulike støttetyper som byens studentforeninger kan søke fra.

Ta gjerne kontakt dersom du skriver en sak om studentforeninger.

Related links

Emner

Regions

Pressekontakt

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141
Mike Fürstenberg

Mike Fürstenberg

Faglig leder SiO Foreninger Fagleder SiO Foreninger 917 32 915

Relatert innhold

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. 74 380 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge