Gå videre til innhold
Fra venstre: prosjektleder Seby - Gjøran Trondsen, prosjektsjef vedlikehold SiO - Tom Törnquist, utbyggingssjef SiO - Stian Garberg, avdelingsleder Seby - Lars Sikkeland, eiendomsdirektør SiO - Birte Almeland
Fra venstre: prosjektleder Seby - Gjøran Trondsen, prosjektsjef vedlikehold SiO - Tom Törnquist, utbyggingssjef SiO - Stian Garberg, avdelingsleder Seby - Lars Sikkeland, eiendomsdirektør SiO - Birte Almeland

Nyhet -

SiO rehabiliterer 164 studentboliger på Sogn

I august starter SiO rehabiliteringen av 164 studentboliger på ærverdige Sogn Studentby, som opprinnelig ble bygget til OL i 1952. Studentbyen har de siste årene fått en omfattende oppgradering, og nå skal ytterligere 164 boliger løftes til dagens standard.

De 164 studentboligene består av 157 hybler i bofellesskap og 7 parboliger, i stor grad med original planløsning. Bygget i Jon. P. Erliens vei er et av to bygg som ble bygget for å være deltakerlandsby under OL i 1952, og er på Byantikvarens «gule liste» med vernestatus som følge av høy kulturminneverdi. Som følge av vernestatusen har SiO har kunnet søke støtte til rehabiliteringen. Prosjektet gjennomføres med tilskudd fra staten. Byggestart er august 2022, med planlagt ferdigstillelse i juli 2023.

- SiO skal fortsette å bygge nye og å rehabilitere våre eldre studentboliger. Tilskuddet hjelper oss å holde leieprisene så lave som mulig også etter rehabiliteringen, sier Andreas Eskelund, administrerende direktør i SiO.

Prosjektet skal utføres av Seby AS, og kontrakten er en totalentreprise i samspill.

- Vi har erfaring med Seby fra flere store prosjekter, og ser frem til godt samarbeid om dette rehabiliteringsprosjektet, sier Birte Almeland, eiendomsdirektør i SiO.

Prosjektet

Prosjektet omfatter innvendig rehabilitering av 164 eksisterende boliger. I hovedsak betyr dette nye overflater, kjøkken og rehabilitering av bad i bofelleskap. Videre skal det etableres balansert ventilasjon og all teknisk infrastruktur i byggene skal skiftes ut.

Prosjektet har fokus på ombruk i prosjekteringsfasen og gjennomføres som fossilfri byggeplass. Å rehabilitere og ta vare på eksisterende studentboliger er både bærekraftig og til stor glede for studentenes trivsel og bokvalitet.

- Valg av bærekraftige løsninger er viktig i alle våre byggeprosjekter, og det blir lagt vekt på her også, sier Almeland.

Sogn fornyes

SiO har de siste årene gjennomført en omfattende oppgradering av Sogn Studentby. Det er blant annet skapt sosiale møteplasser med hyggelige oppholds- og aktivitetsområder utendørs og innendørs i Sogn Studentby.

I fjor høst åpnet SiO lesesaler, kollokvierom og aktivitetsrom i Det gule huset, våningshuset til gamle Vestre Sogn gård, i hjertet av studentbyen. Aktivitetshuset Amatøren gjenåpnet også i helt ny drakt.

Related links

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge