Gå videre til innhold
Birte Almeland

Bilde -

Birte Almeland

Birte Almeland er eiendomsdirektør i Studentsamskipnaden SiO
  • Lisens: Bruk i media
    Innholdet kan lastes ned, bli brukt og delt i ulike medier av for eksempel journalister, bloggere, spaltister, kommentatorer etc., med den hensikt å formidle, fortelle og kommentere dine pressemeldinger, oppslag eller informasjon, forutsatt at innholdet er uendret og brukt i sin helhet. Opphaver skal navngis i den grad og på den måten god skikk tilsier (dette betyr f.eks. at fotografer nesten alltid skal navngis).
  • Kreditering: Thorstein Diesen
  • Filformat: .jpg
  • Størrelse: 3280 x 2192, 3.66 MB
Last ned

Tags

Pressekontakt

Fam Karine Heer Aas

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 900 82 746