Gå videre til innhold
Vil løfte studentenes Oslo: Marius Torsvoll, leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Rina Mariann Hansen (AP), byråd for næring og eierskap og Stine Johannessen, student og styreleder i Studentsamskipnaden SiO.
Vil løfte studentenes Oslo: Marius Torsvoll, leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, Rina Mariann Hansen (AP), byråd for næring og eierskap og Stine Johannessen, student og styreleder i Studentsamskipnaden SiO.

Nyhet -

SiO gratulerer: Vedtatt studentmelding gir løft for Oslostudentene

Oslo, 15. juni 2023: SiO gratulerer studentene etter at bystyret i Oslo enstemmig har vedtatt at Oslo skal få en studentmelding. En studentmelding vi gi en helhetlig strategi og tiltaksplan som kan løfte studentenes velferd i Oslo.

– Studentene har gjort en stor innsats for å få en egen studentmelding, og det er veldig stas å se at bystyret nå har vedtatt å gjøre det, sier Stine Johannessen, student og styreleder i SiO.

I desember 2022 signerte byråd for næring og eierskap, rektorene ved de fem største universitetene og høyskolene i Oslo, studentene og SiO en avtale med tusj på veggen i studenthusbygget St. Olavsgate 23 om å øke samarbeidet for å bli Nordens beste studentby.

– Dette er en gledens dag for studentene i Oslo, og SiO gratulerer alle studenter med dette viktige vedtaket. Vi mener at Oslo har potensial til å bli Norge og Nordens beste studentby, hvis politikerne, studiestedene, studentene og samskipnaden samarbeider om det, sier Johannesen.

Helhetlig strategi
En studentmelding er en helhetlig strategi som inneholder tiltak for å sikre Oslostudentenes velferd, og å sikre videreutvikling av byen.

–Jeg håper at vi nå kan samles om gode tiltak som bedrer velferden til studentene, som jo er over 10 % av befolkningen i byen, sier Marius Torsvoll, leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus, i en pressemelding om saken.

Meldingen inneholder forslag til tiltak for å gjøre byen mer attraktiv for studenter, slik som bedre botilbud og bedre rabatter og velferdstilbud. Dette vil kunne bidra til at flere studenter kan bo og studere i hovedstaden, og at Oslo blir enda mer attraktiv som en nordisk studentby.

Studentene viktig for byen
–Jeg er skikkelig glad for at bystyret nå har besluttet at vi skal lage en studentmelding for Oslo. Studentene er en viktig ressurs for byen og jeg er opptatt av at de trives og har det bra her, sier Rina Mariann Hansen (AP), byråd for næring og eierskap.

Hun peker også på at mye er bra, men at det er behov for en helhetlig satsning.

–SHOT-undersøkelsen for 2022 viser at studentene i Oslo er mer fornøyde enn landet som helhet når det gjelder tilbud innen kultur, helse, kollektiv og uteliv. Vi har mye å være stolt av, men må hele tiden jobbe for å bli en bedre studentby. Studentmeldingen vil løfte frem en helhetlig satsing i kommunen. Jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet til høsten, sammen med studentene, studentsamskipnaden SiO, utdanningsinstitusjonene og arbeids- og næringslivet, avslutter næringsbyråden.

SiO ønsker å være med og bidra i arbeidet med studentmeldingen, slik at Oslo fortsetter å være en attraktiv by for studenter, og at studentene får den støtten de trenger for å lykkes med studiene sine.

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge