Gå videre til innhold
SiO fjerner egenbetaling til psykisk helse fra neste semester. Vi håper dette oppleves som et positivt signal og et ønske om å være der for studentene, sier Stine Johannessen, styreleder i SiO.
SiO fjerner egenbetaling til psykisk helse fra neste semester. Vi håper dette oppleves som et positivt signal og et ønske om å være der for studentene, sier Stine Johannessen, styreleder i SiO.

Nyhet -

SiO fjerner egenandel på psykisk helse

Egenbetaling til psykisk helse og rådgivning hos SiO Helse fjernes med virkning fra semesterstart i august. Egenandelen er i dag 100 kroner, og maksimalt 300 kroner i året.

SiO fjerner egenbetaling til psykisk helse fra neste semester, noe som ventelig blir tatt veldig godt imot av studentene i Osloområdet. Beslutningen ble tatt av SiOs hovedstyre 27. april.

- For SiO er det viktig å lytte til studentenes tilbakemeldinger, og vi tror denne beslutningen vil bli tatt godt imot, sier styreleder Stine Johannessen i SiO. 

  Stor pågang
  Henvendelsene til psykisk helse-tilbudet har økt de siste årene, og særlig gjennom pandemien. SiO Helse har gradvis bygget opp kapasiteten, og har i år forsterket tilbudet med psykologer/psykologspesialister finansiert med midler fra Helsedirektoratet i samarbeid med Oslo kommune.

  - Det er flere studenter enn før som opplever psykiske plager, og det tar vi på alvor. Selv om dagens egenandel ikke er høy, håper vi dette oppleves som et positivt signal og et ønske om å være der for studentene, sier Johannessen.

  Opprettholder kapasitet
  For SiO har det vært viktig å opprettholde og styrke kapasiteten innen psykisk helse, og for Hovedstyret har det vært en forutsetning at tilbudet ikke må svekkes som følge av at inntekten fra egenandelen blir borte.

  - Vi har klart å finne rom i budsjettet i år, uten at vi må redusere kapasiteten i tilbudet, sier Johannessen. - Så må vi få komme tilbake til hvordan vi skal redusere kostnader på andre områder slik at omfanget av psykiske helsetjenester ikke reduseres selv om egenandelen bortfaller.

  SiO Helse har også tilbud gjennom fastlegetjenesten, rådgivningen og en rekke kurs for å gi studentene flere muligheter for støtte.

  Fakta om egenandel

  • Studenter betaler i dag en egenandel på 100 kroner for time hos psykolog eller rådgiver hos SiO.
  • Maksimal egenbetaling per semester er 300 kroner.
  • Det er ikke egenandel for behovssamtale/inntakssamtale.


  Emner

  Kategorier

  Regions

  Kontakter

  Nina Langeland

  Nina Langeland

  Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

  SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

  SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

  Studentsamskipnaden SiO

  Trimveien 4
  0314 OSLO Oslo
  Norge