Gå videre til innhold

Nyhet -

Samler Oslos utdanningsinstitusjoner for erfaringsutveksling om studentmottak

Fredag 13.10. samles nær 100 ansatte som jobber med studiestart, studentliv og læringsmiljø ved Oslos utdanningsinstitusjoner og SiO for å utveksle erfaring på tvers.

Nettverkskonferansen #firstyearOslo arrangeres for fjerde gang i Oslo. Tema for høstens konferanse er mestringskultur og trivsel i studiehverdagen.Innlederne på konferansen er studenter og ansatte fra Oslos høyskoler og universitet som deler sine erfaringer fra semesterstart og fadderuker.

- Å være fersk student er en brå overgang fra livet på videregående.Mange flytter også hjemmefra det første studieåret. 67 000 studenter og 26 utdanningsinstitusjoner er tilknyttet SiO, og det gjør at vi kan spille en viktig rolle i å styrke samarbeidet om bedre studentmottak, sier Gabrielle L. Gjerdset, styreleder i SiO.

Sårbar oppstartfase

Høsten 2017 kom 18 000 ferske studenter til Oslo. Studentenes Helse og Trivselsundersøkelse (SHoT 2014) peker mot at både studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonene må gjøre mer for å forebygge psykiske symptomplager og følge opp studenter i den sårbare oppstartsfasen av studiene.

- Erfaringsdeling og nettverksbygging rundt studentmottak, læringsmiljø og god studenthverdag vil komme både dagens og fremtidige års studentkull til gode, sier Gabrielle L. Gjerdset.

Nettverkskonferansen er et samarbeidsprosjekt mellom SiO, Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus , Handelshøyskolen BI, Universitetet i Oslo, Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

I USA og England har konferanser om #firstyear eksistert i mange år, mens fenomenet er nyere i Norge.

Om Nettverkskonferansen

  • Nettverkskonferansen arrangeres 13.10.2017 på Handelshøyskolen BI i Nydalen.
  • Konferansen arrangeres denne gangen i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse.
  • Dette er fjerde gangen Nettverkskonferansen arrangeres.
  • Tema for konferansen er studentmottak og studentenes første år.

Related links

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

Relaterte events

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO

Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge