Gå videre til innhold
Vi har hele tiden vært tydelig på at vi gjør alt som er mulig for at de som kan gjøre krav på forsinkelsesrenter, skal få dem, sier Andreas Eskelund, administrerende direktør i SiO.
Vi har hele tiden vært tydelig på at vi gjør alt som er mulig for at de som kan gjøre krav på forsinkelsesrenter, skal få dem, sier Andreas Eskelund, administrerende direktør i SiO.

Nyhet -

Gir studentene bedre tid til å melde inn krav

SiO har besluttet å avbryte foreldelsesfristen for forsinkelsesrenter, slik at tidligere beboere får ytterligere tre år på seg til å melde inn krav og kontonummer.

- Vi har lyttet til LO, og imøtekommer med dette ett av deres to krav. Vi har hele tiden vært tydelig på at vi gjør alt som er mulig for at de som kan gjøre krav på forsinkelsesrenter, skal få dem, sier Andreas Eskelund, administrerende direktør i SiO.

Til nå har SiO betalt ut over 5 millioner kroner i forsinkelsesrenter, og mottatt henvendelser fra nærmere 5 000 studenter eller tidligere studenter som har hatt depositum innestående hos SiO.

I november i fjor avviklet SiO depositumsordningen for alle sine nærmere 9 000 studentboliger for å sikre at praksisen var i samsvar med regelverket. Studenter som har bodd i studentbolig hos SiO de siste tre årene før ordningen ble avviklet kan fremme krav om forsinkelsesrenter som følge av at depositum ikke har vært håndtert i henhold til regelverket.

SiO har satt i gang en rekke tiltak siden vi avviklet depositumsordningen i november 2022:

  • SiO har helt fra depositumsordningen ble avviklet erkjent ansvar og utbetaler forsinkelsesrenter ved alle innmeldte og rettmessige krav.
  • Vi tilbyr også veiledning om noen har spørsmål om hvordan de går frem.
  • Informasjon og et enkelt skjema til utfylling er lett tilgjengelig på forsiden av sio.no. SiO setter ingen formkrav til kravet.
  • I januar 2023 tok SiO kontakt med alle som hadde innestående depositum da ordningen ble avviklet, med informasjon om hvordan studentene kan melde inn krav
  • I løpet av juni sender SiO ut informasjonsbrev også til tidligere leietakere. Dette omfatter 12 000 studenter i 106 ulike land. SiO vil da ha tatt kontakt med samtlige leietakere som kan ha krav på forsinkelsesrenter.

Adgangen til å kreve forsinkelsesrenter for SiOs leietakere har også vært bredt omtalt i media og studentaviser, og vi gjør det vi kan for å belyse saken.

LO krever også at SiO betaler ut forsinkelsesrenter uten at den enkelte gjør krav på det.

- Vi har erkjent ansvar og utbetaler forsinkelsesrenter til alle som melder inn berettigede krav. Men vi kan ikke foreta en uoppfordret utbetaling uten at dette kreves av den enkelte, sier Eskelund.

Det er flere grunner til at dette ikke er mulig for SiO.

En tredjedel av leietakerne som kan ha krav på forsinkelsesrenter er internasjonale studenter som det er krevende å få kontakt med. Kontoinformasjonen vi er kjent med kan tilhøre utenlandske studiesteder eller sperrede norske bankkontoer. Utenlandske banker vil i mange tilfeller avvise overføringen fordi det aktuelle beløpet er så lavt.

I tillegg er det norske studenter som har meldt til SiO at de ikke ønsker å få utbetalt forsinkelsesrenter av ulike grunner, for eksempel skatt eller avkorting av stipend.

Det er også slik at SiO ikke kan være sikre på at man har riktig kontoinformasjon på mange av studentene. Halvparten av de tidligere leietakerne som til nå ikke har fremmet krav, har kontoopplysninger som er mer enn ett år gamle. I noen tilfeller har SiO rett og slett ikke kontonummer, eller kontoen tilhører en annen person enn tidligere leietaker.

- Det vil være uansvarlig av SiO å betale ut penger som man ikke vet om kommer frem til den som har krav på pengene, sier Eskelund.

Administrerende direktør Andreas Eskelund og styreleder Stine Johannessen er tilgjengelige for kommentarer. Kontakt Nina Langeland på tlf 92 61 81 41 eller e-post nina.langeland@sio.no

Fakta:

Hva er forsinkelsesrenter?

Lov om forsinkelsesrente og husleieloven § 3-7 gir anledning til å fremme krav om forsinkelsesrenter dersom depositum ikke har vært håndtert i henhold til lovens krav. Man må selv melde inn kravet om forsinkelsesrenter.

Hvorfor må man melde inn krav?

Loven er tydelig på at man selv må melde inn krav om forsinkelsesrenter. SiO trenger også bekreftelse på hvilken bankkonto man vil ha utbetalt pengene til.  

Hvor mye kan man gjøre krav på?

Beregningen av forsinkelsesrente gjøres individuelt ut fra størrelsen på depositumet, samt hvor lenge det var innbetalt hos SiO innenfor de siste tre år. SiO bruker satser som er beregnet av Finansdepartementet.

Forsinkelsesrenter fra SiO vil være å regne som skattepliktig inntekt og man må selv legge disse rentene inn i din skattemelding.

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 75 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge