Gå videre til innhold
Fredag 20. og lørdag 21. august er faddervakter ute i sentrumsgatene fra kl. 22-04, for å være til stede for studentene i Oslonatten. Bildet er fra Faddervakten i 2019.
Fredag 20. og lørdag 21. august er faddervakter ute i sentrumsgatene fra kl. 22-04, for å være til stede for studentene i Oslonatten. Bildet er fra Faddervakten i 2019.

Pressemelding -

Vil gi tryggere studiestart med faddervakter

Det er studiestart og fadderuke for mange tusen ferske Oslostudenter. Fredag 20. og lørdag 21. august vil det derfor være faddervakter ute i sentrumsgatene fra kl. 22-04, for å være til stede for studentene i Oslonatten.

Faddervaktordningen er et initiativ fra Velferdstinget i Oslo og Akershus, UiOOsloMet, BI, Høyskolen Kristiania og SiO. Hensikten er å bidra til at studiestart blir en fin opplevelse for studentene, med trygge og gode rammer, også under koronapandemien.

Vann, antibac og hyggelig prat
Faddervaktene vil stå på stand på Youngstorget og Spikersuppa, i tillegg til å gå rundt i sentrum. Faddervaktene vil være tilgjengelig for studentene, enten for en hyggelig prat, hjelp til å komme seg hjem, et glass vann eller en liten matbit.

– Erfaringene fra tidligere år er at faddervaktene blir tatt veldig godt imot av studentene. Særlig at rektorene og borgermesteren er ute og møter studentene er det mange som setter pris på. I år skal også forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim og ny SiO-direktør, Andreas Eskelund, være med. Det blir spennende, sier Trond Morten Trondsen, leder for SiO Helse.

Trygge rammer under gjenåpningen
– Stadig flere studenter blir i disse dager vaksinert, samtidig som landet åpner opp igjen. I år kommer det til å være et ekstra fokus på en trygg og god studiestart. Vi ønsker derfor å være synlig og til stede, og vise at vi bryr oss, sier administrerende direktør i SiO, Andreas Eskelund, som går faddervakt for første gang.

Mange studenter har tilbrakt mye tid med digital undervisning på hybelen og møtt færre medstudenter.

– For oss studenter har det skjedd lite de siste semestrene, og mange studenter er nok veldig klare for å endelig kunne være sosiale igjen. Fadderuka er viktig for mange, fordi den er med på å legge et sosialt grunnlag for resten av studietiden. Men fadderuka kan også bli for mye av det gode. Mange vil nok også strekke seg for å møte de sosiale forventningene som kan oppstå i fadderuka. Vi skal være til stede for å bidra til at studiestart blir så god som mulig og at det oppleves som trygt å komme til Oslo som student, sier Maika Marie Godal Dam, leder for Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Stiller opp for å gi varm velkomst
Faddervaktordningen bygger på frivillighet og henvender seg til studenter og ansatte ved høyere utdanning som ønsker å bidra til at studiestart blir en trygg og god opplevelse for nye studenter, faddere og andre som er ute i byen. Blant de som melder seg som faddervakt er det alt fra forelesere, rektorer og studenter selv. Ordfører Marianne Borgen og forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim stiller også som faddervakter i år.

– Jeg gleder meg til å gå faddervakt i Oslo og møte mange studenter som jeg vet gleder seg til å være mer sammen det neste året. Fadderukene er utrolig viktige for at studentene skal få en god studiestart. Det er noe av bakgrunnen for at vi har stilt opp med 40 millioner kroner til aktiviteter og bestemt oss for å ta regningen for studentenes hurtigtester. Det håper jeg bidrar til en morsom, men ikke minst trygg fadderuke med tanke på smittevern, sier statsråd Henrik Asheim.

– Det er en glede å ønske dere alle nye og gamle studenter hjertelig velkommen til Oslo og takke for at de har valgt hovedstaden som studiested. Oslo er en raus og inkluderende by og vi håper og tror at alle studenter vil ha fokus på å ta vare på og inkludere hverandre. Men husk at vi fortsatt er i en pandemi og ta hensyn til det. Bruk Oslo den er din, min og vår, oppfordrer Oslos ordfører, Marianne Borgen.

Mer sosialt studentliv
– Nå ser det ut som vi går en lysere tid i møte, hvor studentene kan begynne å være sosiale igjen. Fadderuken kan på mange måter ses på som starten på et sosialt studentliv, og da vil faddervaktene være der og bidra til en så god studiestart som mulig sier Svein Stølen, rektor ved UiO.

– Ved OsloMet er vi glad for å ha over 900 faddere som skal gi de nye studentene våre en så god oppstart og fadderuke som mulig, i mindre grupper med smitteverntiltak ivaretatt. Det vil fortsatt være en del digital undervisning utover i høstsemesteret, men også mange som får fysisk undervisning, og studentforeningene skal ha aktiviteter utover høsten i tråd med smittevernreglene. Vi gleder oss stort til å møte våre studenter på campus, og håper og tror at vi snart kommer over i mer normale tilstander, sier Nina Waaler, fungerende rektor ved OsloMet.

Tredje året på rad
Faddervaktordningen startet opp i Oslo for første gang i 2019, og har siden det vært svært vellykket. Ordningen har pågått i andre norske studentbyer i flere år, og er inspirert av tilsvarende tiltak som gjøres i Bergen, Agder og Trondheim, samt Lykkepromille-prosjektene.

- Faddervakt er et viktig tiltak. Det så vi i 2019 med mer enn halvering av fyll og overgrep til legevakten, sett i forhold til forutgående år, sier leder for SiO Helse, Trond Morten Trondsen. 

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til ca. 71 000 studenter ved 28 læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest attraktive by å studere i, gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et attraktivt boligtilbud. SiO tilbyr ca 9000 studentboliger, helse-, rådgivning- og karrieretjenester, barnehageplasser, serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har 890 medarbeidere (500 årsverk) og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner. www.sio.no.

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141
Andreas Eskelund

Andreas Eskelund

Administrerende direktør SiO 951 86 832

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 75 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge