Gå videre til innhold

Pressemelding -

SiO selger sin eierandel i Toma Servicepartner AS til Toma

SiO overdrar sin eierandel på 49 % til Toma. Toma Servicepartner AS skal fortsatt levere tjenester innen eiendomsdrift og service til SiOs studentboliger og andre SiO-eiendommer.

Toma Servicepartner AS ble opprettet 1. mars 2018 som et felles aksjeselskap eid av henholdsvis SiO og Toma med 49 % og 51 %.

-Vi har høstet erfaringer gjennom et driftsår. Bakgrunnen for beslutningen om å overdra vår eierandel til Toma er å sikre en videre utvikling av kvaliteten i leveransene for eiendomsdriften og servicen levert studentene, sier SiOs hovedstyreleder Vetle Bo Saga.

Toma Servicepartner AS skal fortsatt levere tjenester innenfor eiendomsdrift- og service til SiOs studentboliger og andre SiO-eiendommer.

-SiO har tilpasset seg rollen som bestiller av eiendomsservice og –driftstjenester. Vi er nå over i en nye fase og ser det som en naturlig utvikling å rendyrke eierlinjen og kundelinjen gjennom å overdra vår aksjepost til Toma, sier hovedstyreleder Saga.

Det er cirka 50 ansatte i Toma Servicepartner AS. Selskapet holder i dag til på Sogn og leverer vaktmester-, håndverker- og servicetjenester.

-100 % eierskap gir en tydelighet både på leverandør- og bestillersiden. Vi ser at dette vil gi gode forutsetninger i den videre utviklingen av leveransekvaliteten og av de ansattes tilhørighet og teamfølelse. Vi ser frem til et godt og profesjonelt samarbeid med SiO også fremover, sier Thorbjørn Graarud, konserndirektør i Toma.

Det er avholdt orientering på allmøte for medarbeiderne i Toma Servicepartner.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er Norges største studentsamskipnad, og leverer velferdstjenester til 67 000 studenter ved UiO, OsloMet -storbyuniversitetet, BI og 22 andre høyskoler og fagskoler. SiO har ca. 550 ansatte (årsverk) og en omsetning på om lag 1,1 MRD NOK. SiO har i dag 8 900 studentboliger.

Toma er blant de fire største Facility Management leverandørene i Norge med 4.000 medarbeidere og den eneste med norsk eier. Selskapet har også etablert seg i Danmark i 2017 som det første skritt i satsningen på å bli en nordisk fm-aktør. Toma leverer renhold, kantine, kontorstøtte, vakthold og eiendomsdrift i egen regi.

For nærmere opplysninger:
Vetle Bo Saga, hovedstyreleder SiO, tlf. +47 414 44 415
Nina Langeland, kommunikasjonsdirektør SiO, tlf. +47 926 18 141

Thorbjørn Graarud, konserndirektør i Toma, tlf. + 47 934 81 500

Emner

Kategorier

Regions


SiO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) leverer tjenester til mer enn 67 000 studenter ved 25 læresteder i Osloregionen. SiOs tilbud skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning, og inkluderer blant annet 8 900 studentboliger, helsetjenester, barnehager, cirka 40 serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har rundt 550 medarbeidere (årsverk) og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner. www.sio.no

Pressekontakt

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141
Idun Kløvstad

Idun Kløvstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 47614656

Relatert innhold

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. 74 380 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge