Gå videre til innhold

Pressemelding -

Setter av 20 millioner til vedlikehold av studentboliger i Oslo

SiO oppnådde i 2018 et resultat i konsernet på 65,4 millioner kroner. Av dette settes 20 millioner kroner av til vedlikehold av studentboliger. Overskuddet skal komme studentene til gode gjennom å vedlikeholde og oppgradere eldre og slitte studentboliger.

- Jeg vil karakterisere 2018 som et godt normalår. Sunn økonomi og god drift gjør at SiO kan sette av penger til å bygge og vedlikeholde studentboliger, sier styreleder i SiO, Vetle Bo Saga.

- Vedlikehold er god studentvelferd. Vi har 9000 studentboliger som er bygd så langt tilbake som 1950, og det utgjør en viktig del av økonomien vår. Nå har vi fullført rehabiliteringen av Bjerregaardsgate 21 i St. Hanshaugen Studentby og den fremstår som ny. Vi vil fortsette å både bygge nytt og vedlikeholde de boligene vi har, sier Saga.

Høy aktivitet
I 2018 har det vært høy aktivitet i utredning og planlegging av nybygg og rehabiliteringer. Større nybyggprosjekter er ferdigstilt eller under utvikling, blant annet på Kringsjå, Blindern og i Sognsveien. Rehabiliteringen av Bjerregaardsgate 21 er også ferdigstilt. Etter rehabiliteringen er det blitt 194 moderne leiligheter med eget kjøkken og bad fordelt på 181 ettroms- og 13 toromsleiligheter.

- SiOs studentboligbygg er, utover statstilskudd, hundre prosent lånefinansiert. Oppgradering og nybygg gir også høyere finanskostnader. For å realisere SiOs byggeplaner de neste årene er det nødvendig å ha en robust økonomi og tilstrekkelig solid egenkapital, sier Saga.

Semesteravgiftsatsning på helse
Studentene bidrar til å finansiere viktige tilbud gjennom semesteravgiften, som totalt utgjorde 81,1 millioner kroner i 2018. Cirka halvparten brukes til finansiering av SiOs helsetjenester, mens resterende del går til Velferdstinget, karrieretjenester, foreningstjenester, servicetilbud knyttet til semesterstart og kundebetjening samt tilskudd til prisreduksjon i SiO Mat og Drikke i eksamensperioden i desember.

- Jeg er glad for at vi klarer å finansiere mange viktige tilbud gjennom bruk av semesteravgiften studentene betaler. Jeg vil særlig nevne satsningen på SiO Helse, hvor vi gjennom semesteravgiften er med å finansiere blant annet gratis psykolog- og rådgivningstjenester, sier Saga.

Godt normalår
SiOs årsresultat for 2018 er på 65,4 millioner kroner mot 130,7 millioner kroner i 2017. Årsresultat i morselskapet er 59 millioner. 20 millioner settes av til vedlikeholdsfond, og 30 millioner avsettes som bunden egenkapital (inntektsført statstilskudd bolig). Det høye resultatet året før skyldes salgsgevinst for eiendommen Nedre Ullevål 11, som ble solgt da den ikke kunne gjøres om til studentboliger. SiO hadde i 2018 en konsernomsetning på 1,15 milliarder kroner, 5 % høyere enn året før, justert for salget av Nedre Ullevål.   

Emner

Tags

Regions


SiO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) leverer tjenester til mer enn 67 000 studenter ved 26 læresteder i Osloregionen. SiOs tilbud skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning, og inkluderer blant annet 8 900 studentboliger, helsetjenester, barnehager, cirka 40 serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har rundt 600 medarbeidere og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner. www.sio.no

Pressekontakt

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert materiale

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 28 studiesteder i Osloregionen. 71 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge