Gå videre til innhold
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse er også kjent som "Helt Ærlig"-undersøkelsen. Tilleggsundersøkelsen i 2021 blir kortere enn vanlig med et utvalg av temaer som også fanger opp forhold knyttet til koronapandemien.
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse er også kjent som "Helt Ærlig"-undersøkelsen. Tilleggsundersøkelsen i 2021 blir kortere enn vanlig med et utvalg av temaer som også fanger opp forhold knyttet til koronapandemien.

Pressemelding -

Pressemelding fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse: Gjennomfører SHoT-tilleggsundersøkelse i 2021

Styringsgruppen for Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) gjennomfører i 2021 en tilleggsundersøkelse ett år før hovedundersøkelsen i 2022. Undersøkelsen sendes ut til studentene 1. mars, og vil gå over en periode på tre uker.  

Undersøkelsen er også kjent som "Helt Ærlig"-undersøkelsen. Formålet er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Det vil være en kortere undersøkelse enn vanlig med et utvalg av temaer som også fanger opp forhold knyttet til koronapandemien.

Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene SiOSammen og Sit.

— Det har vært et annerledes år for alle, og studentlivet har vært preget av digital undervisning, stengte campus, nedskalerte introduksjonsuker og sosial distansering. Etter et stort ønske fra flere aktører gjennomfører vi en tilleggsundersøkelse for å kunne fange opp hvordan studentene har det et år ut i koronapandemien, sier Kari Jussie Lønning, leder for styringsgruppen SHoT.

Funnene fra undersøkelsen skal etter planen legges frem før sommeren 2021.

— Vi ønsker med denne tilleggsundersøkelsen å fange opp hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon er ett år etter koronapandemien ble konstatert her i Norge. Data fra denne undersøkelsen vil kunne styrke kunnskapen vi har om studentene våre og gi både samskipnader og utdanningsinstitusjoner et grunnlag for målrettede tiltak. sier Lønning. 

Ser frem til mer kunnskap
Studentenes helse- og trivselsundersøkelse ble sist gjennomført i 2018 og er Norges største undersøkelse om studentenes fysiske og psykiske helse og trivsel.

— Vi har nå hatt restriksjoner som følge av korona i ett år, kunnskap om hvordan dette påvirker studentene blir viktig sier Trond Morten Trondsen, direktør for SiO Helse. 

— Vi ser frem til å få enda mer kunnskap om hvordan pandemien påvirker studentene, slik at vi kan møte behovene deres på gode og treffsikre måter, sier Hege Råkil, direktør for Sammen Råd & Helse.

— For samskipnadene er det viktig å ha et godt tilrettelagt tjenestetilbud som samsvarer med studentenes behov. Denne undersøkelsen er med på å gi oss svar på hvordan vi kan bistå med økt studentvelferd og et riktig studentfokus, sier Audhild Kvam, administrerende direktør i Sit.

Fagskolestudenter med
Fra og med denne tilleggsundersøkelsen vil også landets fagskolestudenter inkluderes som en egen gruppe.

— Det finnes i dag lite kunnskap om fagskolestudenter, og dette vil bidra til helt ny forskning på feltet. SHoT styringsgruppe er glad for at fagskolene ønsker å være med og at vi med det får inn studenter fra høyere yrkesfaglig utdanning, sier Lønning.

Kontakt:

Anne Marie Lund, sekretariat SHoT-undersøkelsen

E-post: annemarie.lund@sio.no

Tlf. 410 11 272

Trond Morten Trondsen, direktør SiO Helse

E-post: Trond.Morten.Trondsen@sio.no

Mob: 905 55 712

Emner

Kategorier

Regions


Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til ca. 71 000 studenter ved 26 læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest attraktive by å studere i, gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et attraktivt boligtilbud. SiO tilbyr ca 8600 studentboliger, helse-, rådgivning- og karrieretjenester, barnehageplasser, serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har 890 medarbeidere (500 årsverk) og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner. www.sio.no.

Kontakter

Trond Morten Trondsen

Trond Morten Trondsen

Direktør SiO Studentliv 905 55 712
Kari Jussie Lønning

Kari Jussie Lønning

Leder for styringsgruppen for SHoT Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 402 24 981

Relatert innhold

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 75 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge