Gå videre til innhold
Aksel Høymo (til venstre) er tildelt SiOs idépris for ideen “Lommejuristen”, en app som kan hjelpe studenter i juridiske problemstillinger de møter.  Prisen ble overrakt av SiOs styreleder Jonas Virtanen.
Aksel Høymo (til venstre) er tildelt SiOs idépris for ideen “Lommejuristen”, en app som kan hjelpe studenter i juridiske problemstillinger de møter. Prisen ble overrakt av SiOs styreleder Jonas Virtanen.

Pressemelding -

​Jusstudent Aksel Høymo tildeles SiOs idépris på 100 000 kr

Aksel Høymo mottar SiOs idépris for ideen “Lommejuristen”, en app som kan hjelpe studenter i juridiske problemstillinger de møter. - Jeg har stor tro på at Lommejuristen kan bidra til å gi en større trygghet i studenters hverdag, sier prisvinner Aksel Høymo

SiOs idépris deles ut annethvert år. Høsten 2019 ble konkurransen lyst ut og juryen mottok denne gangen 19 spennende forslag. Nå er det klart at ideen «Lommejuristen» er vinneren og mottar prispengene på 100 000 kroner.

-SiOs idépris skal bidra til å realisere idéer som kan gjøre studentmiljøet i Oslo bedre. "Lommejuristen" er et prosjekt som både er realiserbart og vil kunne være til stor hjelp for studenter som skulle oppleve utfordringer for eksempel i leieforhold eller i deltidsjobben, sier SiOs styreleder, Jonas Virtanen.

Gjør jussen tilgjengelig for studenter
I prosjektbeskrivelsen til «Lommejuristen» peker Høymo på hvorfor det er så viktig å gjøre jussen mer forståelig og tilgjengelig for studenter.

-Det er et problem at jussen gjelder alle, men oppleves utilgjengelig for de fleste. Det gjør at enkelte grupper, som studenter, kan bli utnyttet. Jeg har selv opplevd å bli utnyttet av utleiere, og skulle gjerne kunne ta loven i bruk da, sier prisvinner Aksel Høymo.

Høymos prosjekt er å utvikle appen «Lommejuristen». Den skal fungere som en automatisert jurist for de problemstillingene det ikke kreves en advokat for løse. Brukeren stilles en rekke spørsmål, slik en jurist ville gjort i møte med en klient, og veileder på den måten vedkommende til den regelen som gjelder på forholdet samt en presis og forståelig forklaring av hva det innebærer.

-Målet med "Lommejuristen" er at man raskt skal kunne sette seg inn i de rettigheter og plikter som gjelder i en gitt situasjon. Først vil jeg prioritere arbeidsrett og husleierett, da dette er problemstillinger studenter oftest møter, fortsetter Høymo

Høymo har nettopp forsvart masteroppgaven i rettsvitenskap og vil nå ta fatt på det videre arbeidet med realisering av Lommejuristen.

Om SiOs idépris
SiOs idépris er en videreføring av Kristian Ottosen-prisen, som sist ble delt ut i 2016. Målsettingen med prisen er at midlene skal realisere en idé som kommer studenter til gode, enten det er en større gruppe eller Oslo som studentby.

Premiepotten er på inntil 100.000 kroner, som kan gis til ett prosjekt eller deles mellom flere prosjekter. I 2020 tildeles premiepotten til prosjektet “Lommejuristen”, en idé sendt inn av jusstudent Aksel Høymo.

Juryen består av studenter valgt av Velferdstinget og styreleder i SiO.
På SiOs nettsider er det mer informasjon om Kristian Ottosen-prisen og tidligere vinnere.

Kontaktinformasjon for kommentar:

Styreleder i SiO, Jonas Virtanen, styreleder@sio.no, tlf 97 60 71 61.

Prisvinner og student Aksel Høymo, bernhardhoymo@gmail.com, tlf 41 23 94 75

Emner

Kategorier

Regions


Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til mer enn 67 000 studenter ved 28 læresteder i Osloregionen. SiOs tilbud skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning, og inkluderer blant annet 8 900 studentboliger, helsetjenester, barnehager, cirka 40 serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har rundt 600 medarbeidere og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner. www.sio.no

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge