Gå videre til innhold
– Jeg syns det er veldig motiverende å jobbe med SiOs mål om å tilby god og tilgjengelig velferd til 75.000 studenter, sier Eilif Tanberg.
– Jeg syns det er veldig motiverende å jobbe med SiOs mål om å tilby god og tilgjengelig velferd til 75.000 studenter, sier Eilif Tanberg.

Pressemelding -

Eilif Tanberg (24) er ny styreleder i Studentsamskipnaden SiO

Jeg tror mange studenter kjenner på en følelse av å forsvinne i mengden, til tross for at Oslo er Norges største studentby, sier student Eilif Tanberg.

Etter tre år gir Stine Johannessen stafettpinnen videre til 24 år gamle Eilif Tanberg. 1. januar ble han offisielt ny styreleder i Studentsamskipnaden SiO.

– Arbeidet for studentene i Oslo og Lillestrøm er utrolig viktig. Jeg blir superengasjert av å være med på å utvikle det SiO gjør. Jeg syns det er veldig motiverende å jobbe med SiOs mål om å tilby god og tilgjengelig velferd til 75.000 studenter, sier Tanberg.

Selv går han siste året på bachelor i informatikk, og var dessuten nestleder i SiO-styret i 2023.

Hovedstyret i SiO består av ti personer valgt av studentene, av utdanningsinstitusjonene og av de ansatte i SiO. Fem av medlemmene er studenter, og har flertall i Hovedstyret gjennom styreleders dobbeltstemme. Dette er en unik ordning som sikrer at studentenes stemme blir hørt.

– Jeg er særlig opptatt av boligbygging, studenters psykiske helse og Oslos nye studenthus i St. Olavs gate 23. Vi må også se sammenhengen mellom disse tre sakene. Et trygt sted å bo og sosiale møteplasser er helt avgjørende for å ha god psykisk helse.

Fokus på det psykososiale

Tanberg er klar over at studentmassen i Oslo kan oppleves spredt. Håpet er at storprosjektet i St. Olavs gate 23 kan bli et samlingspunkt på tvers av interesser, fagtilhørighet, lærested og nasjonalitet. Fremtiden for det nye studenthuset skal behandles på nytt i Hovedstyret 14. februar.

– Jeg tror mange studenter kjenner på en følelse av å forsvinne i mengden, til tross for at Oslo er Norges største studentby. Det kan være vanskelig å møte nye folk og få venner. Mange kan fort bli ensomme.

Tanberg trekker frem studentforeningene, der mange finner en spennende hobby eller fritidsaktivitet.

– Mer enn 450 studentforeningen er registrert hos SiO. Det er alltid et eller annet som skjer, både for medlemmer og ikke-medlemmer. Bare sjekk ut eventkalenderen til SiO Foreninger! Vi kan også nyte godt av å bo i en skikkelig storby, som samtidig ligger nærme både fjord og skog.

Dyrtid som rammer hardt

I tillegg er Tanberg bekymret for dyrtiden som rammer studentene hardt.

– Studentenes økonomi påvirkes på mange måter. Når boligpriser, matpriser og andre levekostnader skyter i været, går det ekstra hardt utover studenter som i utgangspunktet har lite å rutte med fra før. Da er det helt nødvendig at SiO holder kostnadene på sine tjenester på et minimum, men uten at det går utover kvaliteten eller morgendagens tilbud.

Utarbeider ny strategi

Og tjenestetilbudet til SiO skal faktisk under lupen. I 2024 utarbeides ny foretaksstrategi gjeldende fra 2025 frem til 2030.

– Studentenes stemme må bli hørt i prosessen. Jeg ønsker også å vektlegge samarbeid med Velferdstinget i Oslo og Akershus. Deres innspill til SiOs drift er uvurderlige. De fungerer jo som hele studentmassens talerør.

Avslutningsvis trekker Tanberg frem god dialog med Oslo og Lillestrøm kommune, for å sikre et godt studiemiljø, hverdagstrivsel, og et tilgjengelig boligtilbud.

– Kommunene har en sentral rolle i det totale arbeidet for studentenes velferd. Begge er viktige samarbeidspartnere for SiO, understreker styrelederen.

SiOs Hovedstyre fra 1. januar 2024

  • Eilif Tanberg (styreleder)
  • Andrine Breiner Johansen
  • Sander Vestby
  • Petter Sæterøy
  • Kotryna Zubkeviciute
  • Marius Eriksen
  • Arne Benjaminsen
  • Håkon Solberg
  • Endre Fagervold
  • Mia Lindstad

Emner

Kategorier

Regions


Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til over 75 000 studenter ved 27 læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest attraktive by å studere i, gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et attraktivt boligtilbud. SiO tilbyr ca 9000 studentboliger, helse-, rådgivning- og karrieretjenester, barnehageplasser, serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har rundt 900 medarbeidere (556 årsverk) og en omsetning på om lag 1,5 milliarder kroner. www.sio.no.

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO

Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge