Gå videre til innhold
EN MILEPÆL: (F.v.) Administrerende direktør Andreas Berggren Eskelund, eiendomsdirektør Birte Almeland, styreleder Stine Johannessen og utbyggingssjef Stian Garberg gleder seg på studentenes vegne. FOTO: Silje Langvik.
EN MILEPÆL: (F.v.) Administrerende direktør Andreas Berggren Eskelund, eiendomsdirektør Birte Almeland, styreleder Stine Johannessen og utbyggingssjef Stian Garberg gleder seg på studentenes vegne. FOTO: Silje Langvik.

Pressemelding -

Bygger 450 nye studentboliger i Nydalen

SiO har startet byggingen av tre nye studentboligbygg med 450 boliger i Nydalen Studentby. Arbeidet er ett av flere store byggeprosjekter som SiO har pågående.


– Dette er en milepæl og et viktig prosjekt for oss. Med et så stort antall boliger, øker vi boligtilbudet til Oslostudentene betraktelig. Studentbyen har en god beliggenhet og vil være et attraktivt boområde for studenter, sier Stine Johannessen, styreleder i SiO.

Det nye prosjektet består av tre bygg på 11 til 13 etasjer. Totalt blir det 323 ett-romsleiligheter og 123 hybler fordelt på 17 kollektiver med felles kjøkken. Hvert av kollektivene vil bestå av 7 til 8 hybler med egne bad og stort felleskjøkken og sosialt rom i midten.

STORT PROSJEKT: I nærmeste fremtid vil det komme 450 nye studentboliger i Nydalen. Illustrasjonen er hentet fra AT Arkitektur.

Et viktig løft
– Prosjektet tilrettelegger for et variert botilbud, ved at en tredjedel av de nye studentboligene blir hybler i kollektiv. I tillegg tror vi også dette vil legge til rette for trivsel og sosialt studentliv, sier Andreas Berggren Eskelund, administrerende direktør i SiO.

SiO har i dag rundt 9000 studentboliger. Videreutviklingen i Nydalen vil bidra med 450 nye boliger på studentenes leiemarked.

– Dette prosjektet gir et viktig løft. Vi må likevel samarbeide mer med stat og kommune fremover for å styrke Oslostudentenes botilbud, sier Eskelund.

SiO mottar rundt 22 000 boligsøknader i året.

– I et krevende leiemarked med høyere priser og færre tilgjengelige leieobjekter spiller studentsamskipnaden en viktig rolle da leien ligger vesentlig under markedspris, tilføyer Eskelund.

VIKTIG LØFT: Boligutviklingen i Nydalen Studentby er et av SiOs største pågående prosjekter, og er en sentral del av SiOs boligsatsing for studentene. FOTO: Silje Langvik

I gang med grunnarbeider
Det er Vedal Entreprenør som er valgt som samspillsentreprenør for prosjektet.

– Byggearbeidene startet i sommer. Det er etablert en midlertidig bro over Akerselva, brakkerigg er på plass og byggeplassen er gjerdet inn. I hovedsak er det grunn- og sikringsarbeider som pågår ut 2023, sier Birte Almeland, eiendomsdirektør i SiO.

Byggeprosjektet foregår ovenfor de to eksisterende byggene i studentbyen. Arbeidet er planlagt ferdigstilt sommeren 2026.

– For å bidra til å gjøre Oslo tilgjengelig for studentlommeboken, har vi ytterligere 1600 studentboliger under utvikling og bygging, legger Almeland til.


Nydalen Studentby i dag
Nydalen Studentby ligger i et rolig, men sentralt område langs Akerselva.

I dag består studentbyen av 73 moderne studentleiligheter, fordelt på to boligbygg. Disse sto ferdig ombygget i 2021.

Bygningene var opprinnelig et spinneri fra 1800-tallet, og er blant de eldste byggene i Nydalen. Det er gangavstand til kollektivknutepunkt og til Handelshøyskolen BI.

ATTRAKTIVT OMRÅDE: Nydalen Studentby ligger rett ved Akerselva og består foreløpig av 73 moderne studentboliger fordelt på to eldre bygg som opprinnelig var et spinneri på 1800-tallet. FOTO: Silje Langvik

Emner

Kategorier

Regions


Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til over 75 000 studenter ved 27 læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest attraktive by å studere i, gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et attraktivt boligtilbud. SiO tilbyr ca 9000 studentboliger, helse-, rådgivning- og karrieretjenester, barnehageplasser, serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har 941 medarbeidere (556 årsverk) og en omsetning på om lag 1,5 milliarder kroner. www.sio.no.

Kontakter

Silje Langvik

Silje Langvik

Kommunikasjonsrådgiver +47 936 78 580

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge