Gå videre til innhold

Pressemelding -

​54,3 millioner til bedre studentliv (SiO årsresultat 2016)

SiO fikk i 2016 et årsresultat på 54,3 millioner kroner. Overskuddet skal komme studentene til gode i form av nye studentboliger og vedlikehold av eldre og slitte studentboliger.

SiO er til for studentene, og må ha en sunn og solid økonomi for å kunne utøve forsvarlig og langsiktig utvikling. SiO skal bygge inntil 3000 nye studentboliger de neste årene, og skal også sørge for vedlikehold og rehabilitering av eldre studentboligbygg i Oslo.

Hele årsresultatet går til å styrke SiOs egenkapital, noe som er nødvendig for å sikre en solid base for fremtidig vekst og utvikling. Dette blir særlig viktig på grunn av den høye byggeaktiviteten og veksten i antall studentboliger i de nærmeste årene. 11,7 millioner av egenkapitalavsetningen er lagt til et eget fond øremerket fremtidig vedlikehold av eksisterende studentboliger. SiO hadde i 2016 en omsetning på 1053 millioner kroner. Resultatgraden er 5,2 prosent, i tråd med SiOs langsiktige mål om minst 3 prosent.

- Jeg er særlig fornøyd med at vi får avsatt penger til studentboligbygging og vedlikehold de neste årene, sier styreleder Gabrielle Legrand Gjerdset. 

– Gode årsresultater er helt nødvendig for å opprettholde den nødvendige egenkapitalgraden i en periode der SiOs eiendeler og gjeld vil øke.

- Årsregnskapet viser at SiO har en sunn økonomi og at tjenestene etterspørres av studentene, sier administrerende direktør i SiO, Lisbeth Dyrberg.

 – Overskuddet går tilbake til studentene i form av et styrket tjenestetilbud.

Årsresultatet på 54,3 millioner er betydelig bedre enn budsjettert, spesielt i SiO Bolig, SiO Athletica og SiO Helse.

SiO økte semesteravgiften fra 550 til 600 kroner høsten 2016. Noe av semesteravgiftsinntektene står ubenyttet på grunn av lavere kostnader enn forventet i SiO Helse. Andelen studenter som vil trene hos SiO Athletica er rekordhøy, og dette bidrar også til resultatet. Den viktigste årsaken er likevel at belegget på SiOs studentboliger og hus er enda høyere enn forventet.

Related links

Emner

Kategorier

Regions


SiO (Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus) leverer tjenester til mer enn 67 000 studenter ved 26 læresteder i Osloregionen. SiOs tilbud skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning, og inkluderer blant annet 8 500 studentboliger, helsetjenester, barnehager, cirka 40 serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har rundt 600 medarbeidere og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner. www.sio.no

Pressekontakt

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. 74 380 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge