Gå videre til innhold

Pressemelding -

​200 millioner til miljø, pandemifond og styrking av Oslo som studentby

SiO setter av over 200 millioner kroner i studentrettede fond etter et årsresultat på over 250 millioner i 2019. Det ekstraordinære resultatet skyldes salget av Bjerke Studenthus, og overskuddet skal komme studentene til gode i en tid med mye usikkerhet.

Årsresultatet for 2019 er på 256,2 millioner kroner mot 65,4 millioner i 2018. Årsaken til det høye resultatet er salgsgevinst for Bjerke Studenthus, som ble solgt i fjor da det ikke kunne videreføres som studentboliger. 70 millioner av årsoverskuddet avsettes til et nyopprettet miljøfond, 70 millioner avsettes i et fond for pandemitiltak i oppfølgingen etter koronakrisen, og 70 millioner avsettes til fond for styrking av Oslo som studentby.

Salg av Bjerke Studenthus gav oss et ekstraordinært godt resultat for 2019. Dette gir oss handlingsrom i økonomisk usikre tider, og skal komme studentene til gode i form av et grønnere, varmere og mer digitalt velferdstilbud, sier student og styreleder i SiO, Jonas Virtanen.

Satser på Oslostudentene
SiO gikk inn i 2020 med ny foretaksstrategi hvor blant annet bærekraft og styrking av Oslo som studentby er satsningsområder. SiO disponerer deler av resultatet til å realisere dette. I tillegg opprettes det altså et fond for pandemitiltak, i lys av den spesielle situasjonen som studentene og SiO har havnet i.

Midlene vi nå setter av skal blant annet brukes til å hjelpe studentene i den nye studiehverdagen som har oppstått som følge av koronasituasjonen. Vi tror det blir mer digital undervisning også etter pandemien, og at SiO må gjøre varige tilpasninger til denne fremtiden, sier Virtanen.

Fondet skal også kunne dekke underskudd som følge av koronatilpasninger.

Oppretter miljøfond
Klimaendringene er en av de største utfordringene verden står overfor i dag, og er et viktig tema for Oslostudentene. SiO skal være bærekraftig i egen drift, og skal også legge til rette for og inspirere studentene til å ta bærekraftige valg.

– Vi har opprettet et helt nytt miljøfond, og det skal vi bruke blant annet til grønnere studentboligbygging og grønnere drift av tilbudene våre, forteller Virtanen.

Studentbyen Oslo

Det å gjøre Oslo til en god studentby handler om mer enn bare det faglige tilbudet. Det handler også om studentens møteplasser og arenaer rundt studiene. Her ønsker SiO å ta en større rolle i tiden framover, og ser behov for å styrke samarbeidet om mottak og møteplasser for norske og internasjonale studenter, og for møter mellom studenter, kunnskapsmiljøer og næringsliv i Oslo.

– Vi ønsker at studentene skal komme mer til syne i sentrum av Oslo. Vi ønsker å legge til rette for at studentene kan fylle innovasjonsdistriktet i sentrum med kultur, forskning og studentdreven innovasjon. Et studenthus i sentrum vil legge til rette for dette og bidra til å styrke Oslo som studentby, sier Virtanen.

Emner

Regions


Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til mer enn 67 000 studenter ved 28 læresteder i Osloregionen. SiOs tilbud skal bidra til høy studiekvalitet og lik rett til utdanning, og inkluderer blant annet 8 900 studentboliger, helsetjenester, barnehager, cirka 40 serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har rundt 600 medarbeidere og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner. www.sio.no

Pressekontakt

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141
Idun Kløvstad

Idun Kløvstad

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 47614656

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. 74 380 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge