Gå videre til innhold
Kjersti Aabrekk er prosjektleder for tiltakspakken for studenter, hos SiO. Foto: Cathrine Rognes Johnsen/Privat
Kjersti Aabrekk er prosjektleder for tiltakspakken for studenter, hos SiO. Foto: Cathrine Rognes Johnsen/Privat

Pressemelding -

20 millioner til studentene i Oslo

Kunnskapsdepartementet har bevilget 78,5 millioner kroner til studentsamskipnadene for å gi så mange studenter som mulig tilgang til sosiale tilbud og psykiske helsetilbud. Studentsamskipnaden SiO har blitt tildelt 20,7 millioner av disse midlene og vil sørge for at de blir brukt til studentenes beste.

- Sett i lys av den alvorlige situasjonen som studenter over hele Norge står midt oppe i etter et år med pandemi og nedstenging vil disse midlene komme svært godt med. Mange studenter er i en veldig sårbar situasjon og har blitt rammet hardt av smitteverntiltakene, sier prosjektleder Kjersti Aabrekk, som er en av flere studenter som er ansatt i forbindelse med prosjektet.

For å sørge for at midlene kommer alle studenter til gode har SiO ansatt studenter som skal organisere og drive prosjektet fremover. Studenter, studentforeninger og lærersteder i Oslo kan søke på midler for å arrangere sosiale lavterskeltilbud. Det psykiske helsetilbudet skal styrkes gjennom økt kapasitet på psykologtjenester og etablering av en Peer support-ordning. Og ikke minst vil SiO utvikle lavterskeltilbud med og for studenter innenfor de ulike tjenesteområdene.

- Vi er allerede godt i gang med ulike tiltak og gleder oss til flere sosiale aktiviteter for alle studenter i Oslo fremover. Vi ønsker at prosjektmidlene spesielt skal bidra til en god semesterstart for både nye og eksisterende studenter. Vi gleder oss til Oslo begynner gjenåpningen, sier prosjektleder Kjersti Aabrekk.

Emner

Kategorier

Regions


Studentsamskipnaden SiO leverer tjenester til ca. 71 000 studenter ved 26 læresteder i Osloregionen. SiOs ambisjon er å gjøre Oslo til Norges mest attraktive by å studere i, gjennom å bidra til by- og campusutvikling og et attraktivt boligtilbud. SiO tilbyr ca 8600 studentboliger, helse-, rådgivning- og karrieretjenester, barnehageplasser, serveringssteder og et bredt treningstilbud gjennom SiO Athletica. SiO har 890 medarbeidere (500 årsverk) og en omsetning på om lag 1,1 milliarder kroner. www.sio.no.

Kontakter

Ina Maria Finnerud

Ina Maria Finnerud

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 902 32 065
Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 75 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge