Gå videre til innhold
A-labs vinnerforslag gir god utnyttelse av tomten, og spiller samtidig godt sammen med topografi og vegetasjon.
A-labs vinnerforslag gir god utnyttelse av tomten, og spiller samtidig godt sammen med topografi og vegetasjon.

Nyhet -

SiO planlegger nye studentboliger i Sognsveien 102

SiO planlegger inntil 25.000 kvadratmeter med nye studentboliger i Sognsveien 102 på Nordberg. Det er arkitektfirmaet A-lab som har vunnet arkitekturkonkurransen for prosjektet.

SiO har nylig avsluttet arkitektkonkurransen med arkitektfirmaet A-lab som vinner. Vinnerprosjektet tok betydelig hensyn til å begrense fotavtrykket på tomten og harmonere med omgivelsene, samt bevare de generøse uteområdene og det grønne preget på studentbyen.

-A-labs vinnerforslag gir god utnyttelse av tomten, og spiller samtidig godt sammen med topografi og vegetasjon. Forslaget harmonerer med småhusbebyggelsen i området ved siden av. Det bevarer også de fleste trærne på tomten fordi hovedvekten av bebyggelsen er plassert der eksisterende bygg ligger, sier Trond Bakke, boligdirektør i SiO.

– For en fantastisk tomt. Vi gleder oss til å kunne realisere den nye studentboligstandarden som vi har utviklet sammen med SiO her, sier Charlie Marsden, prosjektleder og partner i A-lab.

Bebyggelsen henvender seg tydelig til omgivelsene med en offentlig adkomstplass/torg, samtidig som det er en mer privatisert og rolig «studenthage» med mulighet for gode ute- og oppholdsareal for beboerne.

SiO har i dag cirka 80 familieboliger for studenter på Nordberg studentby i Sognsveien 102. Boligene har behov for en betydelig opprusting for å kunne framstå tidsmessige. SiO har derfor besluttet å bygge nye familieboliger på ferdig regulert område på Kringsjå studentby som erstatning. Dette åpner for nye studentboliger og bedre utnyttelse av dagens tomt i Sognsveien.

Byggingen på Nordberg vil tidligst starte i 2019. Studentfamilier som bor i Sognsveien 102 på dette tidspunktet vil automatisk ha rett til å videreføre sine leiekontrakter i familieboliger på Kringsjå.

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

Relatert innhold

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO

Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge