Gå videre til innhold
A-labs vinnerforslag gir god utnyttelse av tomten, og spiller samtidig godt sammen med topografi og vegetasjon.
A-labs vinnerforslag gir god utnyttelse av tomten, og spiller samtidig godt sammen med topografi og vegetasjon.

Nyhet -

SiO planlegger nye studentboliger i Sognsveien 102

SiO planlegger inntil 25.000 kvadratmeter med nye studentboliger i Sognsveien 102 på Nordberg. Det er arkitektfirmaet A-lab som har vunnet arkitekturkonkurransen for prosjektet.

SiO har nylig avsluttet arkitektkonkurransen med arkitektfirmaet A-lab som vinner. Vinnerprosjektet tok betydelig hensyn til å begrense fotavtrykket på tomten og harmonere med omgivelsene, samt bevare de generøse uteområdene og det grønne preget på studentbyen.

-A-labs vinnerforslag gir god utnyttelse av tomten, og spiller samtidig godt sammen med topografi og vegetasjon. Forslaget harmonerer med småhusbebyggelsen i området ved siden av. Det bevarer også de fleste trærne på tomten fordi hovedvekten av bebyggelsen er plassert der eksisterende bygg ligger, sier Trond Bakke, boligdirektør i SiO.

– For en fantastisk tomt. Vi gleder oss til å kunne realisere den nye studentboligstandarden som vi har utviklet sammen med SiO her, sier Charlie Marsden, prosjektleder og partner i A-lab.

Bebyggelsen henvender seg tydelig til omgivelsene med en offentlig adkomstplass/torg, samtidig som det er en mer privatisert og rolig «studenthage» med mulighet for gode ute- og oppholdsareal for beboerne.

SiO har i dag cirka 80 familieboliger for studenter på Nordberg studentby i Sognsveien 102. Boligene har behov for en betydelig opprusting for å kunne framstå tidsmessige. SiO har derfor besluttet å bygge nye familieboliger på ferdig regulert område på Kringsjå studentby som erstatning. Dette åpner for nye studentboliger og bedre utnyttelse av dagens tomt i Sognsveien.

Byggingen på Nordberg vil tidligst starte i 2019. Studentfamilier som bor i Sognsveien 102 på dette tidspunktet vil automatisk ha rett til å videreføre sine leiekontrakter i familieboliger på Kringsjå.

Emner

Tags

Regions

Pressekontakt

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141
Fam Karine Heer Aas

Fam Karine Heer Aas

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver 900 82 746

Relatert materiale

Relaterte nyheter

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 28 studiesteder i Osloregionen. 71 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge