Gå videre til innhold
SiO Mat og Drikke eksamensbooster studentene!

Nyhet -

SiO Mat og Drikke eksamensbooster studentene!

Studentene er midt i en krevende eksamenstid med strenge smittevernstiltak som har vart i en lang periode. Tiltakene har bidratt til at studentene har hatt lite tilstedeværelse på campus.

SiO Mat og Drikke ønsker å bidra med et hyggelig avbrekk i en eksamensperioden, og 10. til 21. mai har SiO Mat og Drikke besøkt fire studentbyer, OsloMet og UiO for å dele ut gratis plantebasert burger og goodiebag. Utdelingen ble gjennomført i tråd med gjeldende smittevernsregler, og det var med ekstra personale som sikret at det blir en trygg utdeling.

- Det har vært et krevende år for studentene, og vi ser at mange setter pris på at vi gjør aktiviteter ute på studentbyene når de ikke kan være på campus i særlig grad. Våre serveringssteder er en naturlig møteplass på campus, men for tiden kan vi kun tilby take away. Vi gjennomførte utdeling av mat og goodiebag i november og desember, og dette ble så godt mottatt at vi nå gjentok utdelingen i mai. Det er selvsagt trist at vi må gjøre dette i mindre omfang enn ønsket på grunn av restriksjonene, men vi har flere tiltak vi vil gjennomføre frem til sommerferien sier campusdirektør Fredrik Øren Refsnes.

54% av studentene oppgir at de er ensomme ifølge SHoT tilleggsundersøkelsen 2021. Dette er en oppgang fra 2018 hvor 30% oppga at de var ensomme.

- Utdeling av gratis mat og goodiebag er et lavterskeltilbud som treffer alle studenter. Studentene kan komme alene eller sammen med noen og føle at de er en del av et felleskap. Kanskje noen stifter nye vennskap når de setter seg ned på en benk og spiser en burger? Vi håper at dette kan hjelpe på motivasjonen og bidra positivt til eksamensoppkjøringen sier Refsnes.

På eksamensboost-utdelingene er det studenter ansatt på midler tildelt av Kunnskapsdepartementet som bistår med utdelingen og pakking av goodiebags.

- Det er flott at vi kan bruke KD-midlene til å bidra med meningsfulle aktiviteter, og eksamensboost-utdeling er et godt eksempel på studenter som hjelper andre studenter avslutter Refsnes.

Related links

Emner

Regions

Pressekontakt

Fredrik Øren Refsnes

Fredrik Øren Refsnes

Direktør SiO Campus Talsperson for SiO Athletica og SiO Mat og Drikke 936 56 017

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. 74 380 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge