Gå videre til innhold
Styreleder Stine Johannessen under faddervakt ved semesterstart 2021.
Styreleder Stine Johannessen under faddervakt ved semesterstart 2021.

Nyhet -

SiO har fått nye styremedlemmer

Med virkning fra 1. januar fikk SiO nytt styre med flere nye styremedlemmer. Studentene valgte nye styremedlemmer på Velferdstingets valgmøte i desember. Der ble Stine Johannessen gjenvalgt som styreleder og sammen med henne ble to nye studenter valgt som styremedlemmer. 

Studentene har flertallet

Styret består av 10 personer med representasjon fra studentene, utdanningsinstitusjonene og de ansatte i SiO. Studentene er fem personer og har dermed flertallet i styret gjennom styreleders dobbeltstemme. Dette er en bestemmelse fra loven om studentsamskipnader. Dette er en unik bestemmelse som har tjent studentene godt. 

- Jeg gleder meg enormt mye til å ta fatt på jobben med å lede et nytt styre i SiO. Vi har lagt bak oss et år som har bydd på mange utfordringer, samtidig er jeg utrolig stolt av det SiO har fått til for studentene. Jeg er motivert for å se hva 2022 vil bringe og hvordan vi skal tjene studentene til det beste, sier styreleder Stine Johannessen. 

Styret består av følgende:

  • Styreleder: Stine Johannessen - studentvalgt (gjenvalgt)
  • Kristine Berg Heggelund - studentvalgt
  • Martine Hoseth Myklebust - studentvalgt
  • Eva Strømme Moshuus - studentvalgt (nyvalgt)
  • Elsa Kuvene Skaret - studentvalgt (nyvalgt)
  • Merete Kolstad - ansattvalgt
  • Rolf Chr. Andersen - ansattvalgt
  • Arne Benjaminsen - Universitetsdirektør ved UiO
  • Nina Waaler - Fungerende rektor OsloMet
  • Marianne Østbye - Studiedirektør Høyskolen Kristiania

UiO og OsloMet har en fast plass hver. Den siste plassen rulleres mellom Handelshøyskolen BI og de øvrige utdanningsinstitusjonene etter egen valgordning. 

Emner

Regions

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. 74 380 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge