Gå videre til innhold
Fra venstre: Lillestrøms ordfører Kjartan Berland, Velferdstinget i Oslo og Akershus-leder Karl Magnus NCD Nyeng og SiO-styreleder Eilif Tanberg besøker Lillestrøm Studentby for å gratulere studentene.
Fra venstre: Lillestrøms ordfører Kjartan Berland, Velferdstinget i Oslo og Akershus-leder Karl Magnus NCD Nyeng og SiO-styreleder Eilif Tanberg besøker Lillestrøm Studentby for å gratulere studentene.

Nyhet -

SiO får 324 millioner til 818 studentboliger i Oslo og Lillestrøm


SiO har fått tilsagn om 324 millioner i tilskudd fra regjeringen til byggingen av totalt 818 studentboliger i Sognsveien 102 og Gjerdrumsvei 10 i Oslo, og i Nesgata 6 i Lillestrøm.

— Dette er en gledens dag for studentboligbyggingen vår. Dette bidrar til at vi kan bygge flere, etterspurte studentboliger i og rundt Oslo, sier Andreas Eskelund, administrerende direktør i SiO.

Mest til Nordberg

Det er stor etterspørsel etter studentboliger i Osloområdet, og i fjor sto mer enn 7000 studenter på venteliste for studentbolig til studiestart.

Over halvparten av tilskuddet til SiO går til Nordberg Studentby i Sognsveien 102.

  • Her skal det bli 462 nye studentboliger, fordelt på 417 ett-roms leiligheter, 9 to-roms leiligheter og 9 fellesskapsløsninger, hver med 4 hybler. Byggingen vil starte våren 2024 og er estimert ferdigstilt høsten 2026.

Endelig tilskudd til Lillestrøm

— Det betyr ekstra mye at vi i år har fått tilskuddene vi søkte om til Lillestrøm Studentby, hvor det var siste sjanse for å søke i år. Dette er boliger SiO har bygget uten tilskudd fordi kostnadsrammen opprinnelig var for lav. Dette betyr at vi kan redusere husleien på Lillestrøm for nåværende og fremtidige beboere, sier Eskelund.

Tidspunktet og hvor mye husleiereduksjonen vil utgjøre må han få komme tilbake til.

Betydning for studentøkonomien
Det å få tilskudd til byggeprosjektene er avgjørende for at SiO kan holde så lav husleie som mulig.

— SiO eies av studentene og dette tilskuddet kommer studentene til gode. Generelt skal vår husleie ligge godt under markedsleie. Tilskuddet er med å muliggjøre dette, forteller Eilif Tanberg, student og styreleder i SiO.

Han er glad for at forsknings- og utdanningsministeren anerkjenner at de stadig høyere leieprisene i Oslo er krevende for studentene.

Dette fikk SiO

SiO har fått tilskudd til disse studentboligprosjektene:

  • 480 nye studentboliger på Nordberg Studentby i Sognsveien 102
  • 26 studentboliger på Nydalen Studentby i Gjerdrums vei 10 D-F
  • 1 studentbolig i et tidligere vaktmesterkontor på Vestgrensa Studentby
  • 311 studentboliger på Lillestrøm Studentby som allerede er bygget

Mange studenter ønsker å bo i en studentbolig eid av SiO, både på grunn av at leieprisene er lavere enn i privatmarkedet, at boligene er prioritert studenter og at de ligger nær campus eller kollektivtilbud.

Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO

Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge