Gå videre til innhold
Feirer oppgraderingen med kunstgresskake: Fra venstre Truls Vestnes og Guttorm Grønli (OSI), Andreas Eskelund, Svein Olav Sturlason og Tobias Fjelde (SiO), Marius Torsvoll (Velferdstinget) og Stine Johannessen (SiO).
Feirer oppgraderingen med kunstgresskake: Fra venstre Truls Vestnes og Guttorm Grønli (OSI), Andreas Eskelund, Svein Olav Sturlason og Tobias Fjelde (SiO), Marius Torsvoll (Velferdstinget) og Stine Johannessen (SiO).

Nyhet -

Rehabiliterer kunstgressbanen ved Domus Athletica

Nå skal kunstgressbanen til Oslostudentene fornyes. Til sommeren starter SiO rehabiliteringen av fotballbanen som ligger inntil Domus Athletica på Ullevål. Dagens bane er slitt og har stort behov for oppgradering. Den nye banen blir en moderne flerbruksbane som gir mulighet for å samle studenter til mange ulike idrettsgrener.

- Målet er å utvide funksjonaliteten og øke bruken av kunstgressbanen. Dette skal komme både enkeltstudenter og studentidrettslagene til gode, sier styreleder i SiO, Stine Johannessen.

Sterkt ønske fra studentene

Rehabilitering av banen har lenge stått høyt på ønskelisten både hos Velferdstinget i Oslo og Akershus og hos studentidrettslagene. I forkant av vedtaket innhentet administrasjonen innspill fra studentene.

- Oppgraderingen av fasilitetene er etterlengtet. Kunstgressbanen ble etablert i 1996 og rehabilitert i 2008. Siden den gang har banen vært gjenstand for ulike utfordringer knyttet til banedekke og drift, forteller Johannessen.

SiO har fulgt opp banen med ulike vedlikeholds- og reparasjonsarbeider, men levetiden for banen anses nå å være utløpt.

- Etter en helhetsvurdering av ønskene har styret besluttet en rehabilitering av kunstgressbanen som skal sikre et bredere tilbud for flere studenter, sier Johannessen.

Flerbruksbane
Frem til i dag har det kun vært kunstgressbane for fotball, men flere studentidrettslag har brukt banen også til andre aktiviteter. Eksempler er Lacrosse, Rumpeldunk og Ultimate Frisbee. Nå er det et ønske om at den nye banen imøtekommer behovene til enda flere av studentidrettslagene og studentene i Oslo.

Banen gjøres om til en flerbruksbane som skal være tilrettelagt for ulike idretter med tilpasset banemerking. Det gjøres omfattende grep;

  • Banen vil få nytt dekke og fyll, og tilfredsstille kravene for kampavvikling
    for breddefotball fra 4. divisjon og nedover
  • Banen skal også kunne brukes i forbindelse med SiO Athleticas arrangementer og aktiviteter
  • Det blir ny belysning, gjerder, mål, ballfangernett og søppelbøtter
  • Det kommer en løpebane langs siden av banen
  • I tillegg blir det bedre sikrings- og adgangskontroll


Banedekke

Alternative banedekker og fyll er vurdert, uten at det i dag foreligger gode erstatninger for gummigranulat. Av HMS-hensyn er det nødvendig å oppgradere banen nå, og det er tatt høyde for å skifte ut fyllmasse i henhold til EU-regler som innføres om få år. Vinterdrift vil ikke være aktuelt av hensyn til miljøet.

Ferdig i løpet av året
Rehabiliteringen er planlagt ferdigstilt i løpet av 2023.

- Vi har gjennomført en anbudskonkurranse i markedet. Vi planlegger å signere kontrakt med entreprenør i mai, med byggestart i sommer, sier Birte Almeland, eiendomsdirektør i SiO.


Emner

Kategorier

Regions

Kontakter

Nina Langeland

Nina Langeland

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør 926 18 141

SiO jobber for å gjøre hverdagen til studenter bedre

SiO er studentsamskipnaden for 27 studiesteder i Osloregionen. Mer enn 76 000 studenter betaler semesteravgift til SiO og kan bruke de ulike tilbudene våre. Hovedoppgaven vår er å tilby produkter og tjenester som gjør studiehverdagen effektiv og stimulerende, og bidrar til at studentene trives. Jobben vi gjør skal bidra til at studiestedene våre har de mest attraktive læringsmiljøene i landet.

Studentsamskipnaden SiO
Trimveien 4
0314 OSLO Oslo
Norge